1016 (616) 2011-08-26 - 2011-09-01

Gdynia Business Week
polsko-amerykański projekt dla młodych

LogoOd 21 sierpnia do 26 sierpnia trwa trzecia edycja międzynarodowego projektu „Gdynia Business Week", w ramach którego prawie 100 uczniów z gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych oraz ich amerykańscy rówieśnicy poznają zasady funkcjonowania firmy oraz zdobywają umiejętności konieczne do prowadzenia biznesu. Program realizowany jest przez Miasto Gdynia we współpracy z amerykańskimi partnerami - Foundation for Private Enterprise Education oraz Seattle-Gdynia Sister City Association. Tegoroczna edycja organizowana jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ambasady USA, przy wsparciu korporacji Boeing i Microsoft.
„Gdynia Business Week" to intensywny sześciodniowy kurs, wzorowany na programie szkoły letniej Washington Business Week. Prowadzą go instruktorzy amerykańskiego projektu oraz liderzy biznesu stanu Waszyngton. Zajęcia odbywają się w III Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni.
Uczestnicy programu w ramach kilkuosobowych grup - firm, poprzez różnego rodzaju symulacje, uczą się podejmować decyzje związane z kierowaniem przedsiębiorstwem, a także ustalać ceny sprzedaży, koszty marketingowe oraz budżety dla swoich „produktów". Rozwijają także techniki komunikacyjne, negocjacyjne oraz umiejętności nawiązywania kontaktów i pracy w zespole. Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim.
Oprócz zajęć praktycznych młodzież ma okazję uczestniczyć w prezentacjach tematycznych. Wśród prelegentów znajdą się m.in. przedstawiciele Microsoftu, Boeinga oraz prężnie działających ogólnopolskich i gdyńskich firm. W dotychczasowych edycjach, łącznie z tegoroczną, wzięło udział prawie 300 gdyńskich uczniów oraz 50 nauczycieli. Przedstawiciele amerykańskich firm podkreślają ogromny potencjał młodych gdynian i ich zaangażowanie. Gdyby było to możliwe, niektórych nawet już teraz chętnie zatrudniliby u siebie.
Na zakończenie programu, 26 sierpnia, zorganizowane zostaną targi. Uczniowskie firmy zaprezentują swoje produkty na specjalnie przygotowanych stoiskach, a ich oceny dokonają przedstawiciele firm oraz Ambasady USA w Warszawie.
Podczas oficjalnego zakończenia „Gdynia Business Week", które rozpocznie się o godz. 18.00 w III LO, uczestnicy otrzymają certyfikaty, a przedstawiciele najlepszych firm uczniowskich - nagrody. Gościem honorowym uroczystości będzie Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall.

ikona