Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1016 (616) 2011-08-26 - 2011-09-01

Komputer dla Homera - przyjmowanie wniosków

Do 29 sierpnia 2011 roku przyjmowane są wnioski w ramach realizacji programu „Komputer dla Homera 2010".

Celem programu jest: aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, zwiększenie ich możliwości edukacyjnych oraz podniesienie poziomu wykształcenia, zwiększenie możliwości w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej poprzez dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego, elektronicznego (w tym urządzeń lektorskich), urządzeń brajlowskich i oprogramowania oraz nabycie lub podniesienie umiejętności obsługi: sprzętu zakupionego w ramach programu.

Program adresowany jest do:
- osób pełnoletnich, aktywnych zawodowo lub uczących się osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku lub dysfunkcji narządu wzroku i innych sprzężonych niepełnosprawności, posiadających aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,
- osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku lub dysfunkcji narządu wzroku i innych sprzężonych niepełnosprawności w wieku do lat 18, posiadających aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, realizujące obowiązek szkolny lub uczące się.
- kobiet powyżej 60 roku życia/mężczyzn powyżej 65 roku życia o ile są zatrudnione/zatrudnieni.

W ramach programu udzielane będzie dofinansowanie na:
1) zakup: podstawowego sprzętu komputerowego i oprogramowania; specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego (w tym urządzeń lektorskich) i oprogramowania; urządzeń brajlowskich;
2) szkolenia w zakresie obsługi nabytego sprzętu komputerowego i oprogramowania wskazanego w pkt. 1.
Szczegółowe informacje na temat programu, wnioski oraz procedury jego realizacji znajdują się na stronie internetowej:
www.pfron.org.pl/portal/pl/77/891/Komputer_dla_Homera_wersja_2_czerwca_2010.html

Można je również uzyskać w siedzibie Oddziału Pomorskiego PFRON u Aleksandry Bilskiej (tel. 58 350 05 31) lub u Anny Zaremby (tel. 58 350 05 37).
Wnioski mogą być składane osobiście w siedzibie Oddziału Pomorskiego PFRON w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 184 lub wysłane pocztą, nie później niż do 29.08.2011 r.

ikona