1018 (618) 2011-09-09 - 2011-09-15

Dla dzieci

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku 2,5 - 4 lat nie uczęszczające na co dzień do przedszkola na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne do Przedszkola nr 29 Gdynia ul. A. Unruga 53 tel. 58 625 09 67 w dniu 10.09.2011 r. w godz. 9.00 - 14.00 oraz do Przedszkola nr 44 Gdynia, ul. Tatarczana 4, tel. 58 629 30 62 w dniu 17.09.2011 r. w godz. 9.00 - 14.00.
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany jest jako wkład własny (wolontariat) stowarzyszenia.
***
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci wraz z rodzicami na spotkanie ze specjalistami (psycholog, logopedzi, oligofrenopedagog) w dniu 14.09.2011 r. i 28.09. 2011 r. w godz. 16.30. - 18.30 do Przedszkola nr 7 w Gdyni, ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44. Diagnoza i ewentualna terapia są bezpłatne. Program realizowany jest jako wkład własny (wolontariat) stowarzyszenia.  

ikona