1018 (618) 2011-09-09 - 2011-09-15

GUTW zaprasza seniorów do nauki

Zapisy na rok akademicki 2011/2012 na Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku odbędą się w terminie od 19 - 29 września 2011 r., w tym:
- od 19 - 23 września 2011 r. w godz. 9.00 - 15.00 w sali wykładowej (na pierwszym piętrze) Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. 10 Lutego 33;
- od 26 - 29 września 2011 r. w godz. 9.00 - 15.00 w siedzibie Centrum Aktywności Seniora, ul. 3 Maja 27-31.
W obu terminach do Państwa dyspozycji będą pracownicy CAS i ZMCh „Polska YMCA".
Kryteria zapisów: zameldowanie w Gdyni, ukończony 60 rok życia.
Potrzebne dokumenty: dowód osobisty, dwa zdjęcia - podpisane (imię, nazwisko, Pesel) do wyrobienia indeksu i legitymacji studenta GUTW.
Opłaty: 30,00 zł/semestr za trzy przedmioty do wyboru, 40,00 zł/semestr za każdy lektorat języka obcego, 40,00 zł/semestr za kurs komputerowy niezależnie od miejsca jego odbywania.
Wykłady na Gdyńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku rozpoczną się we wtorek 4 października 2011 r.
Zapisy na zajęcia pozauniwersyteckie organizowane przez Centrum Aktywności Seniora odbędą się w terminie:
- od 26 - 29 września 2011 r. w godz. 9.00 - 15.00 w siedzibie Centrum Aktywności Seniora, ul. 3 Maja 27-31.
Kryteria zapisów: zameldowanie w Gdyni, ukończony 60 rok życia.
Potrzebne dokumenty: dowód osobisty.
Opłaty: 30,00 zł/semestr za trzy zajęcia do wyboru. Zajęcia pozauniwersyteckie organizowane przez Centrum Aktywności Seniora rozpoczną się we wtorek, 4 października 2011 r. 

ikona