1018 (618) 2011-09-09 - 2011-09-15

Projekt od juniora do seniora

Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Gen. Maczka 1 w Gdyni, we współpracy z Przedszkolem nr 19 przy ul. Harcerskiej 4 w Gdyni zorganizował projekt „OD JUNIORA DO SENIORA".
Przedsięwzięcie miało na celu integrację osób starszych i przedszkolaków. Ponadto poprzez te działania organizatorzy chcieli przełamać stereotyp osób starszych jako schorowanych, nieużytecznych i nietolerowanych. Osoby starsze mogły podnieść swoją wartość pomagając najmłodszym. Akcja miała także na celu przedstawienie dzieciom seniorów w pozytywnym świetle. Ukazanie zarówno dzieciom jak i seniorom wspólnych zainteresowań, cech, wzajemnego szacunku i pomocy. Promowanie aktywnego spędzania czasu seniorów oraz dzieci.
Zajęcia tematyczne: w tym zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, zajęcia gimnastyczne, czytanie bajek przez seniorów przedszkolakom oraz wspólna zabawa integracyjna, miały charakter współpracy między seniorami i dziećmi. Zajęcia te odbywały się w każdy piątek w okresie wakacyjnym w bieżącym roku w godz. 10.00 - 11.00 w Dziennym Domu. Uczestniczyło w nich około 20 przedszkolaków i 15 seniorów. Po każdych zajęciach dzieci i seniorzy mieli słodki poczęstunek. Na zakończenie zostały wręczone dyplomy za aktywny udział w zajęciach. 

ikona