1020 (620) 2011-09-23 - 2011-09-29

„Połowy poetyckie 2011” - konkurs

Centrum Kultury w Gdyni Przystań Poetycka „Strych" zapraszają na X Przegląd „Połowy Poetyckie 2011". W ramach Przeglądu odbędą się dwa konkursy:

Konkurs jednego wiersza
Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich twórców. Warunkiem uczestnictwa jest osobiste odczytanie jednego niepublikowanego wiersza i złożenie czytelnej, podpisanej kopii na ręce jury.
Konkurs odbędzie się 17 listopada 2011 r. o godz. 19.30 w kawiarni „Strych" w Gdyni, pl. Kaszubski 7B (wejście od ul. S. Żeromskiego). Pula nagród wynosi 1000 zł.
Wszystkie nagrodzone teksty ukażą się na łamach gdyńskiego kwartalnika artystycznego „Bliza".
Konkurs poprowadzą: Paweł Baranowski & Wojciech Boros.

Konkurs na zestaw wierszy
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy twórcy z całej Polski.
Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech wierszy w pięciu egzemplarzach opatrzonych godłem oraz dołączenie do nich koperty również opatrzonej godłem, zawierającej dane autora, adres i nr telefonu.

Prace można nadsyłać do 31 października 2011 r. na adres: Centrum Kultury w Gdyni, ul. Łowicka 51, 81-504 Gdynia z dopiskiem „POŁOWY POETYCKIE". Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursach nastąpi 18 listopada 2011 r. o godz. 19.00 w Centrum Kultury w Gdyni.