1020 (620) 2011-09-23 - 2011-09-29

Informacje ZKM

Z dniem 1 października 2011 r. likwidacji ulegają linie bezpłatne 01 i 04.
Od 1 października na identycznych trasach jak dotychczasowe linie 01 i 04, funkcjonować będą linie odpowiednio 811 i 814. Linie te - również bezpłatne - organizowane będą przez firmę Przewozy Autobusowe „Gryf". Na stronie internetowej firmy PA „Gryf" zamieszczone są rozkłady jazdy linii 811 i 814.
***
W związku z licznymi postulatami mieszkańców, przywrócone zostaje bezpłatne połączenie hipermarketu „Tesco" z Karwinami, które do 31 sierpnia br. zapewniała zlikwidowana linia 012.
Z dniem 21 września 2011 r. uruchomiona została linia bezpłatna 812, która funkcjonuje na identycznej jak linia 012 trasie. Linia 812 będzie organizowana przez firmę Przewozy Autobusowe „Gryf". Na stronie internetowej firmy PA „Gryf" zamieszczony jest już rozkład jazdy linii 812.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.zkmgdynia.pl.