1020 (620) 2011-09-23 - 2011-09-29

Komunikat klubu piłkarskiego Arka

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zgodnie ze statutem spółki SSA Arka Gdynia, postanowiło odwołać z dniem 13.09.2011 r. wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło powołać 13.09.2011 r. do Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 lat:
- Piotra Wesołowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Tomasza Banela na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
- Romana Waldera na Członka Rady Nadzorczej.
Piotr Wesołowski od 2005 roku jest Wiceprezesem Zarządu firmy Polnord S.A. W latach 2001-2010 zasiadał w Radzie Nadzorczej SSA ARKA Gdynia, początkowo jako członek, później jako sekretarz.
Tomasz Banel jest Naczelnikiem Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni.
Roman Walder to właściciel firmy Toyota Anro Trade, wieloletni sponsor Arki, a w przeszłości także jej Prezes w 2008 roku.