1020 (620) 2011-09-23 - 2011-09-29

Podnieś kwalifikacje!

Polska Giełda Pracy Sp. z o.o. zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Wiek Informacji" skierowany jest do osób pracujących i zameldowanych na terenie woj. pomorskiego, które chcą nabyć nowe umiejętności bądź podwyższyć dotychczasowe kwalifikacje zawodowe.
W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać ze szkoleń: profesjonalna grafika komputerowa - łącznie 120 godzin. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych w dni robocze.
Szkolenie startuje w październiku. Zgłoszenia do końca września.
Uczestnicy mają zapewnione:
• bezpłatne materiały szkoleniowe;
• poczęstunek;
• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania kursu;
• zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia;
• zaświadczenie potwierdzające nabycie nowych umiejętności;
• zwrot kosztów dojazdu na szkolenie (spoza miejscowości szkolenia).
Uczestnikami projektu mogą zostać osoby posiadające zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia lub umowy o dzieło oraz zameldowane na terenie woj. pomorskiego. Z udziału w projekcie wyłączone są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
Niezbędne dokumenty wymagane na etapie zgłoszenia do projektu:
• podpisany formularz zgłoszeniowy;
• zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy;
o pracę/ umowy zlecenia/ umowy o dzieło na terenie woj. pomorskiego;
• kserokopia dokumentu tożsamości;
• oświadczenie o miejscu zameldowania/ zameldowania tymczasowego na terenie woj. pomorskiego.
Wszystkie dokumenty rekrutacyjne powinny zostać dostarczone do biura w Gdyni w formie papierowej. Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe na stronie: http://www.pracy.com.pl/wiek/rekrutacja.php
Polska Giełda Pracy Sp. z o.o.
ul. Starowiejska 11/2, 81- 356 Gdynia,
tel. 58 781 92 11, e-mail: pomorze@gielda.pracy.com.pl.