1020 (620) 2011-09-23 - 2011-09-29

Podziękowania

Zarząd Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania jak i tym, którzy, wzięli udział w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Gdyńskim Kosynierom na skwerze w rejonie ulic Morskiej, Zbożowej i Kcyńskiej w Gdyni w dniu 6 września br.
***
Rada Dzielnicy Babie Doły składa podziękowania wszystkim darczyńcom, którzy pomogli w organizacji festynu rodzinnego, który odbył się w dniu 10.09.2011 r. na terenie rekreacyjnym Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 28. Wyrazy wdzięczności kieruje w szczególności do: Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo, Nordea Bank Polska, Wójta Gminy Kosakowo, Akwarium Gdyńskiego, Dowództwa Brygady Lotnictwa Morskiego oraz Dowództwa 43 Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni, Firm: MAS-DROB, GREEN ART, CREON, CELSTAN i TAXAT, Państwa Urbańskich - właścicieli sieci sklepów osiedlowych, Pani Mirosławy Sydow, Pana Marka Ambroziewicza, Pana Mirosława Szulika.