1020 (620) 2011-09-23 - 2011-09-29

Pomoc osobom z afazją

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wąsowicza 3 w Gdyni organizuje zajęcia wspierające z psychologiem i neurologopedą dla osób dorosłych z zaburzeniami o typie afazji. Liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowe informacje i zgłoszenia pod nr tel. 58 622 36 03 w godzinach 11.00 - 12.00, 15.00 - 15.30.