1020 (620) 2011-09-23 - 2011-09-29

Rady dzielnic informują

Rada Dzielnicy Babie Doły, ul. Zielona 53, budynek SSP nr 28, informuje, że biuro rady czynne jest w poniedziałek w godz. 15.00 - 19.00, środa w godz. 10.00 - 15.00, czwartek 10.00 - 15.00. Dyżury radnych dzielnicy w każdy poniedziałek miesiąca w godz.18.00 - 19.00. Radny Miasta Kamil Góral dyżuruje w pierwszy poniedziałek miesiąca w godz.18.00 - 19.00.
Dyżur pełni także w każdy poniedziałek miesiąca funkcjonariusz Policji oraz w pierwszy poniedziałek miesiąca funkcjonariusz Straży Miejskiej. Adres e-mail: rada.babiedoly@gdynia.pl telefon: 58 665 84 14.
***
Rada Dzielnicy Chylonia, ul. Morska 192 (budynek Szkoły Podstawowej nr 10), informuje, że biuro rady czynne jest w poniedziałki i czwartki w godz. 8.00 - 12.00, środy 12.00 - 18.00. Dyżur radnego dzielnicy w godz. 17.00 - 18.00: 28.09 - Jan Hyży.
Dyżur Radnej Miasta Ewy Krym - czwarty wtorek miesiąca 16.30 - 17.30 w Szkole Podstawowej nr 40, ul. Rozewska 33, I piętro, sala nr 27.
***
Rada Dzielnicy Cisowa zaprasza do siedziby rady ul. Lniana 19, tel. 58 664 35 51, e-mail:rada.cisowa@gdynia.pl, na dyżury radnych dzielnicy w każdy czwartek w godz.17.00 - 18.00. W czwarty czwartek miesiąca w godz.18.00 - 19.00 dyżuruje przewodniczący rady Jerzy Drela. Ponadto w każdy trzeci czwartek miesiąca w godz.17.00 - 18.00 dyżurują funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej. W każdą pierwszą środę miesiąca w godz.17.00 - 18.00 można skorzystać z bezpłatnej porady prawnika z Biura Porad Obywatelskich. W biurze dyżurują także radni miasta: w każdą pierwszą środę miesiąca w godz:18.00 - 19.00 Łukasz Cichowski. Natomiast w każdą drugą środę miesiąca w godz: 18.15 - 19.00 dyżuruje radny Marcin Horała. Więcej informacji na: www.gdynia-cisowa.info
***
Rada Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino zaprasza mieszkańców do kontaktu na e-mail: rada.chwarzno@gdynia.pl i na stronę internetową: www.chwarznowiczlino.miasto.gdynia.pl oraz www.gdynia-chwarznowiczlino.info. Biuro Rady czynne we wtorki, środy, czwartki od godz.15.30 do 20.00.
W każdą środę dyżur radnego dzielnicy - 28.09 dyżuruje Irena Siewert a 5.10 - Ireneusz Dojas. W pierwszą i drugą środę miesiąca od 17.00 do 18.00 dyżuruje Andrzej Kieszek radny Miasta Gdyni a w trzecią albo czwartą środę każdego miesiąca od godz. 17.00 do 18.00 dyżur pełni rewirowy Straży Miejskiej Jarosław Kleina. Bezpłatne porady prawne można uzyskać na dyżurach przedstawicieli Biura Porad Obywatelskich w każdą drugą środę miesiąca od godz. 17.00 do 19.00.
***
Rada Dzielnicy Dąbrowa informuje, że dyżury radnych odbywają się w pierwsze poniedziałki miesiąca w godz. 17.30 - 18.30, tel. 58 629 85 66, e-mail rada.dabrowa@gdynia.pl.
***
Rada Dzielnicy Działki Leśne zaprasza mieszkańców na dyżury radnych w środy w godz. 17.00 - 18.00 do biura przy ul. Witomińskiej 8. Harmonogram dyżurów na najbliższe tygodnie: 5.10 - Maria Napp, 12.10 - Katarzyna Kondraciuk, 19.10 - Kazimierz Jarysz, 26.10 - Wojciech Jankowski.
***
Rada Dzielnicy Grabówek zaprasza mieszkańców do siedziby rady w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Grabowo 12 na dyżury radnych w każdy czwartek w godz. 17.00 - 18.00. Harmonogram dyżurów: 29.09 - Paweł Wolny. W każdy 2 czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji.
***
Rada Dzielnicy Karwiny zaprasza mieszkańców dzielnicy na dyżury w poniedziałki w godzinach 18.00 - 19.00 w siedzibie przy ul. Staffa 10: 26.09 dyżur pełni radna dzielnicy Alicja Stankiewicz.
***
Rada Dzielnicy Leszczynki informuje, że radni dzielnicy pełnią dyżury w siedzibie Rady przy ul. Morskiej 186 w budynku IV LO w każdy czwartek m-ca w godz. 17.00 - 18.00: 29.09 - Magdalena Müller, 6.10 - Paweł Musiał, 13.10 - Jacek Pałczyński, 20.10 - przewodnicząca ZD Danuta Podgórska, 27.10 - Barbara Wyrwas. Ponadto w każdy trzeci czwartek m-ca w godz.17.00-18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Mały Kack informuje, że biuro Rady mieszczące się w Szkole Podstawowej nr 13 przy ul. Halickiej 8 czynne jest w poniedziałki i środy w godz. 10.00 - 17.00.
Najbliższy dyżur radnych odbędzie się 4.10 w godz. 17.00 - 18.00 a pełnić go będą: Grażyna Szymańska-Błaszczyk i Paweł Ziegert. Kontakt mailowy: rada.malykack@gdynia.pl. Strona internetowa, na której znajdują się wszystkie aktualne wiadomości - www.malykack.miasto.gdynia.pl. Dyżury radnych dzielnicy, przedstawicieli Straży Miejskiej i Policji odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 w biurze Rady Dzielnicy.
***
Rada Dzielnicy Obłuże zaprasza mieszkańców do siedziby Rady, ul. Podgórska 14, tel. 58 665 50 00 na dyżury radnych dzielnicy i miasta Gdyni w poniedziałki w godz.18.00 - 19.00. I tak: 26.09 - wiceprzewodniczący Zarządu Dzielnicy Daniel Prieba.
Dyżury radnych miasta Gdyni w miesiącu wrześniu br.: III poniedziałek m-ca tj. 19.09 - Jarosław Kłodziński. W pierwszy wtorek miesiąca w godz.17.00 - 18.00 dyżuruje radny Miasta Gdyni Andrzej Denis. Kontakt e- mailowy: rada.obluze@gdynia.pl.
***
Biuro Rady Dzielnicy Oksywie mieszczące się przy ul. Godebskiego 8 /SP nr 33/ czynne jest w poniedziałek w godz. 8.00-12.00, wtorek w godz. 14.00 - 18.00, środa w godz. 8.00 - 12.00. Telefon: 58 625 32 95.
Adres e-mail: rada.oksywie@gdynia.pl.
Dyżur radnych dzielnicy w każdy wtorek w godz. 17.00 - 19.00. Dyżur Radnej Miasta Gdyni Beaty Łęgowskiej w każdy wtorek w godz. 17.00-18.00. Rada Dzielnicy Oksywie informuje, że w każdy pierwszy wtorek miesiąca /od 4 października/ w godzinach 17.00 - 18.30 dyżur pełnić będą pracownicy Biura Porad Obywatelskich, którzy będą udzielać bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom dzielnicy.
***
Rada Dzielnicy Orłowo informuje, że biuro Rady mieszczące się w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Orłowskiej 27 czynne jest we wtorki w godz. 11.00 - 18.00 i w czwartki w godz. 8.00 - 15.00. Telefon: 58 664 92 75. Adres e-mail: rada.orlowo@gdynia.pl.
W każdy czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 radni dzielnicy pełnią dyżury w biurze Rady. I tak: 29.09 - Marek Krause, a w każdy ostatni czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 dyżurują także funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Pogórze informuje, że biuro Rady z siedzibą w Zespole Szkół nr 11 przy ul. Porębskiego 21, tel. 58 665 70 64, czynne jest w poniedziałek i środę w godz. 15.00 - 20.00 oraz w czwartek w godz. 8.00 - 12.00. Kontakt z radnymi za pośrednictwem adresu e-mail: rada.pogorze@gdynia.pl.
W pierwszą środę miesiąca w godz.18.00 - 19.00 dyżur pełni radna Miasta Gdyni Mirosława Król. Radny Miasta Kamil Góral dyżuruje w drugą środę miesiąca w godz. 18.00 - 19.00. W każdą środę w godz.18.00 - 19.00 dyżur pełni radny dzielnicy oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej. 28.09 i 26.10 dyżur pełnić będzie wiceprzewodniczący Andrzej Wojewoda, 5.10 - Antoni Sterniczuk, 12.10 - Irena Kubiszyn, 19.10 - Krystyn Barlikowski, Antoni Szymański.
***
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo zaprasza w godz. 17.00 - 18.00 na dyżury radnych dzielnicy w biurze przy ul. Czeremchowej 1, pok. nr 39, tel. 58 664 56 21. I tak: 28.09 - Ewa Nawrocka. W II środę m-ca w godz. 17.00 - 18.00 dyżur pełni radny miasta Łukasz Cichowski, a w godz. 15.30 - 16.30 Marcin Horała, w godz. 17.00 - 18.00 dyżurują funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Redłowo po przerwie urlopowej zaprasza mieszkańców: Biuro Rady Dzielnicy Redłowo z siedzibą w SP nr 34 ul. Cylkowskiego 5, czynne: poniedziałek w godz. 10.00 - 14.00, środa w godz. 10.00 - 15.00, czwartek w godz. 13.00 - 18.00.
Członkowie Zarządu Dzielnicy dyżurują w poniedziałki w godz. 18.00 - 19.00: I poniedziałek miesiąca - Radosław Maślak - wiceprzewodniczący Zarządu, II poniedziałek miesiąca - Bożenna Szymańska - przewodnicząca Zarządu, Radni dzielnicy dyżury będą pełnić w czwartki w godz. 17.00 - 18.00, 29.09 - Zdzisława Reclaff. Najbliższa sesja Rady Dzielnicy Redłowo odbędzie się 26.09 o godz. 18.00 w świetlicy Szkoły. W III poniedziałek miesiąca w siedzibie Rady w godz. 17.30 - 18.30 dyżur pełni radna Miasta Joanna Chacuk. W I środę miesiąca w godz. 11.00 - 13.00 w Biurze Rady dyżuruje przedstawiciel Straży Miejskiej Rada Dzielnicy Redłowo posiada adres e-mail: rada.redlowo@gdynia.pl.
***
Rada Dzielnicy Śródmieście informuje, że zostały wznowione dyżury radnych dzielnicy. Dyżury jak zwykle odbywają się w czwartki w godz.17.00 - 19.00 w biurze Rady przy ul. Jana z Kolna 5 w Szkole Podstawowej nr 21 (tel. 58 661 90 68). W najbliższym czasie dyżury pełnią: 22.09 - Elżbieta Raczyńska, 29.09 - Jacek Grzenkowicz, 6.10 - Mieczysław Katka, 13.10 - Aleksandra Borek, 20.10 - Urszula Pronobis. W każdy drugi czwartek miesiąca zapraszamy na dyżury strażników miejskich. Najbliższy dyżur 13.10. Rada Dzielnicy Śródmieście zaprasza do odwiedzenia strony internetowej rady: www.srodmiescie.miasto.gdynia.pl oraz kontaktowanie się z radą poprzez adres e-mail:rada.srodmiescie@gdynia.pl.
***
Rada Dzielnicy Wielki Kack informuje, że Radni Dzielnicy pełnią dyżur w biurze rady w Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. Starodworcowej 36, w każdą środę miesiąca w godz. 17.00 - 18.00, tel. 58 629 44 03.
***
Rada Dzielnicy Witomino - Leśniczówka zaprasza mieszkańców dzielnicy do kontaktu e-mailowego: rada.wit.lesniczowka@gdynia.pl, telefonicznego: 58 624 75 55, lub osobistego ul. II MPS 9 w każdy wtorek i czwartek w godz. 16.00 - 18.00. W każdy II wtorek miesiąca dyżury pełnią: Joanna Zielińska - radna Miasta Gdyni, w godz. 17.30 - 18.30, Paweł Brutel - radny Miasta Gdyni, w godz. 18.00 - 19.00 oraz Krzysztof Goliasz - Przewodniczący Rady Dzielnicy, w godz. 17.00 - 18.00. W każdy III czwartek miesiąca dyżur pełnił będzie prawnik z Biura Porad Obywatelskich, zapraszamy mieszkańców do korzystania z bezpłatnych porad prawnych.
***
Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja, ul. Narcyzowa 6 (budynek I ALO) informuje, że biuro rady czynne jest w każdy wtorek w godz. 11.00 - 18.00 i w każdą środę w godz. 9.00 - 16.00, tel. 58 624 66 87, e-mail: rada.wit.radiostacja@gdynia.pl. W każdy I wtorek m-ca w siedzibie rady dzielnicy dyżur pełni radny Miasta Paweł Stolarczyk w godz. 16.00 - 17.00. W każdy III wtorek m-ca w siedzibie rady dzielnicy dyżur pełni radna Miasta Małgorzata Balsewicz w godz. 17.00 - 18.00.
***
Biuro Rady Dzielnicy Wgórze św. Maksymiliana czynne jest: wtorek, środa w godz. 11.00-18.00, mieści się w Przychodni Zdrowia pok.05, ul. Legionów 67, tel. 58 620 87 69. Dyżury radnych odbywają się we wtorki w godz.17.00 - 18.00. 27.09 dyżur pełnić będą: radne Danuta Kowalska i Helena Pasierbska. Drugi wtorek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 dyżurują radna miasta Maja Wagner, radny dzielnicy Mariusz Jagłowski.