1020 (620) 2011-09-23 - 2011-09-29

Remont Estakady Kwiatkowskiego

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni informuje, że w związku z remontem przegubu Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni w okresie od 26.09.2011 r. (poniedziałek) godz. 9.00 do 6.12.2011 r. nastąpi wyłączenie z ruchu obu jezdni głównych Estakady Kwiatkowskiego na odcinku od zjazdu z obiektu na ul. Hutniczą do wjazdu z ul. Hutniczej na estakadę.
W okresie tym ruch na wprost w obu kierunkach odbywać się będzie łącznicami zjazdowymi i wjazdowymi.
Wszystkich kierowców prosimy o dostosowanie się do zmienionej organizacji ruchu.
Za utrudnienia przepraszamy.