1020 (620) 2011-09-23 - 2011-09-29

Uwaga, studenci! Szansa na stypendium

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej po raz kolejny realizuje projekt Fundusz Stypendialny. Celem jest wsparcie materialne studentów uczelni wyższych, studiujących na kierunkach ekonomii, zarządzania, finansów, prawa i dziennikarstwa.
Projekt adresowany jest do studentów, którzy osiągają dobre wyniki w nauce, legitymują się działalnością na polu naukowym i charytatywnym. O stypendia mogą ubiegać się także studenci będący cudzoziemcami oraz wychowankowie domów dziecka podejmujący naukę w szkołach wyższych.
Projekt obejmie tylko województwo pomorskie. Zainteresowane osoby proszone są o czytelne wypełnienie wniosku oraz zapoznanie się z regulaminem (www.skef.pl).
Osoby ubiegające się o stypendium, składają do 15 października 2011 roku wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie wymogów przesyłając je na adres:
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, 81-472 Gdynia, ul. Legionów 126 z dopiskiem: Fundusz Stypendialny.
Pytania dotyczące projektu należy kierować do Iwony Karmasz, pod nr tel. 58 624 98 76.