Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.  Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
1020 (620) 2011-09-23 - 2011-09-29

Zapisy do...

Dyrekcja Przedszkola Amerykańskiego „Magiczny Zamek" przyjmuje zapisy na rok szkolny 2011/2012 i nabór uzupełniający dzieci z rocznika 2006 i 2007 do grupy zerówkowej. Zajęcia odbywają się w dwóch językach: angielskim (również z native speakerem) i częściowo polskim.
Punkt Przedszkolny Magiczny Zamek, ul. Kwadratowa 17, Gdynia-Chwarzno, tel. 517 195 596, www.magiczny-zamek.pl, magiczny-zamek@wp.pl.
***
Pierwsze Prywatne Ognisko Muzyczne w Gdyni zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych na zajęcia nauki gry na instrumentach muzycznych oraz śpiewu solowego (dla dzieci z wadą wymowy śpiew z elementami ćwiczeń logopedycznych). Prowadzi również zajęcia rytmiczno-umuzykalniające (dla dzieci od lat 3), wokalne oraz wokalno-aktorskie dla młodzieży; emisja głosu dla osób, które pracują głosem i chcą uniknąć chorób gardła. Szczegółowe informacje pod nr tel.: 503 114 336; www.ogniskomuzyczne.pl.
***
Gdyńska Szkoła Artig przyjmuje dzieci od lat 3 i młodzież na zajęcia artystyczne i muzyczne. Zajęcia w godzinach rannych i popołudniowych odbywają się w Wielkim Kacku, ul. Starodworcowa 17, Działki Leśne, ul. Kwidzyńska 15. Iwona Guberska, tel. 514 841 492. www.artig.com.pl.
***
Przedszkole Niepubliczne „Kubuś i Przyjaciele" oraz żłobek „Bayerek" w Gdyni przy ulicy Pawiej 29 A (Pustki Cisowskie) przyjmuje zapisy dzieci w wieku 1 - 5 lat. W ramach czesnego: całodzienne wyżywienie, monitoring, rytmika, język angielski, opieka psychologa i logopedy, wycieczki, urodzinki a dla rodziców warsztaty wychowawcze.
Przedszkole czynne w godz. 6.30 - 18.00. Szczegółowe informacje: 58 62 23 172, 535 860 086 lub na stronie www.atmbg.eu.
***
Studio Tańca i Choreoterapii Dance & Soul ogłasza nabór na:
- choreoterapię - terapię tańcem, godz. 19.00 - 20.00, ul Okrzei 6.
Zapisy: magdalena@danceandsoul.pl; tel. 792 034 756. Koszt: 80 zł za 4 spotkania, pojedyncze zajęcia 25 zł. Zajęcia prowadzi Magdalena Langowska;
- kurs podstawowy salsy w parach w poniedziałki, godz. 19.00. Studio Tańca Tango, ul. Wolności 16/1. Koszt: 70 zł za 4 zajęcia. Zapisy: magdalena@danceandsoul.pl; 608 147 103 lub 792 034 756. Więcej na www.danceandsoul.pl
www.danceandsoul.pl.
***
Kolegium Miejskie CKU Szkoła Policealna nr 10 dla Dorosłych w Gdyni - Chyloni przy ul. Raduńskiej 21 tel./fax 58 623 04 52, e-mail: kolegiummiejskie1@wp.pl ogłasza zapisy do 2-letniej Szkoły Policealnej dla Dorosłych - na podbudowie szkół średnich w zawodach: technik rachunkowości; technik administracji; technik informatyk.
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w piątki po południu i soboty, co 2 tygodnie. Informacji na temat wymaganych dokumentów udziela sekretariat, czynny od poniedziałku do piątku. Strona internetowa: www.kolegiummiejskie.info.
***
Kolegium Miejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni, jedyna taka Szkoła dla Dorosłych w Trójmieście, ul. Raduńska 21, tel./fax. 58 623 04 52, e-mail: kolegiummiejskie1@wp.pl zaprasza dorosłych (min. lat 17) do nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (3 - letnim). Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (od wtorku do czwartku) dziennie lub wieczorowo oraz w systemie zaocznym piątki/soboty, co dwa tygodnie. Zajęcia dla absolwentów szkół zawodowych podwyższające kwalifikacje w II Liceum Uzupełniającym (2 letnim), w którym nauka odbywa się: stacjonarnie (wtorek - środa - czwartek) dziennie/wieczorowo lub zaocznie (piątek/sobota), co dwa tygodnie. Można także uzupełnić naukę - mając ukończony 1, 2 - rok Liceum.
***
Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni (dawny Zespół Szkół Medycznych), ul. Żeromskiego 31, tel. 58 620 81 17 www.msz.vti.pl prowadzi nabór na kierunki:
• w systemie wieczorowym - opiekunka dziecięca;
• w systemie zaocznym - technik usług kosmetycznych.
Szkoła bezpłatna.
***
Placówka Muzyczna Forte zaprasza wszystkich chętnych - dzieci, młodzież a także dorosłych - na zajęcia nauki gry na elektronicznych instrumentach klawiszowych - keyboard'ach. W ramach zajęć zainteresowani zdobywają praktyczne umiejętności gry na instrumentach klawiszowych oraz niezbędną do gry wiedzę teoretyczną.
Do wyboru zajęcia grupowe (max. 3 - osobowe) dwa razy w tygodniu (45 min.) oraz lekcje indywidualne. Materiały do nauki oraz instrumenty w dyspozycji Placówki.
Lekcje odbywają się w budynku YMCA, ul. Żeromskiego 26 (przy pl. Kaszubskim) sala 11(I piętro), nr tel. 601 65 03 63 lub 58 661 90 17.
***
Zaoczne Liceum Uzupełniające i Ponadgimnazjalne w ramach projektu europejskiego: „Kształcenie ustawiczne szansą na Twoją przyszłość" przyjmuje zapisy na rok szkolny 2011/2012. Nauka jest bezpłatna, zajęcia prowadzone są w formie e-learningowej (na odległość), placówka ma uprawnienia szkół publicznych.
Kontakt i informacje: 58 783 97 15, www.e-liceum.eu, sekretariat@e-liceum.eu.