1024 (624) 2011-10-21 - 2011-10-27

Bezpłatna pomoc młodych prawników

Fundacja Magis od października 2011 r. kontynuuje współpracę ze Studencką Uniwersytecką Poradnią Prawną działającą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Dyżury odbywać się będą raz w tygodniu, w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18.00 w siedzibie Fundacji Magis w Gdyni, ul. Tatrzańska 35 (domek Centrum Arrupe).
Zasady działania Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej przy Fundacji Magis w Gdyni:
1. Nie udziela porad ustnych, telefonicznych czy mailowych;
2. W celu uzyskania pomocy prawnej, należy skontaktować się osobiście w czasie dyżurów w czwartki w godz. od 16.00 do 18.00 od października do kwietnia (z przerwami wyznaczonymi kalendarzem roku akademickiego);
3. Opinie sporządzane są tylko i wyłącznie w formie pisemnej. Każda opinia sprawdzana jest przez Opiekunów Naukowych;
4. Czas oczekiwania na opinię prawną to co do zasady ok. 4 tygodni (30 dni);
5. Sposoby odbioru pisemnej opinii prawnej (do wyboru):
a. osobisty w czasie dyżurów,
b. listowny,
c. mailowy.
Opinie sporządzane są bezpłatnie. 

ikona