1024 (624) 2011-10-21 - 2011-10-27

Po zbiórce publicznej

Drużyny Hufca ZHP Gdynia przeprowadziły w terminie od 20.10.2010 r. do 17.10.2011 r. akcję zarobkową (pakowanie zakupów klientom) - zbiórkę publiczną na terenie gdyńskich sklepów i hipermarketów, na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Gdynia OBO. 5022-31/2010 z dnia 15.10.2010 r. Celem przeprowadzenia zbiórki publicznej było wsparcie finansowe działalności statutowej drużyn harcerskich ZHP Gdynia ze szczególnym uwzględnieniem Harcerskiej Akcji Letniej 2011 i Harcerskiej Akcji Zimowej 2011. Łącznie zebrana została kwota: 15.531 złotych. Harcerze dziękują wszystkim darczyńcom.