1024 (624) 2011-10-21 - 2011-10-27

Rondo Tomasza Łączewnego na Obłużu

14 października 2011 r. odbyła się uroczystość nadania rondu przy ul. Cechowej, Stolarskiej i Białowieskiej w Gdyni Obłużu imienia Tomasza Łączewnego.
Decyzję o nadaniu rondu imienia Tomasza Łączewnego podjęła Rada Miasta Gdyni podczas sesji, która odbyła się 24 sierpnia 2011 r. O nadanie nazwy zwróciła się Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni, w której Tomasz Łączewny był nauczycielem w okresie przedwojennym.
Tomasz Łączewny urodził się w 1914 r. we Wronowie, w 1934 r. ukończył Seminarium Nauczycielskie w Krotoszynie, otrzymując dyplom nauczyciela szkół powszechnych. Następnie odbył służbę wojskową i otrzymawszy w 1937 r. pracę w SP nr 6 zamieszkał w Gdyni, w kolonii Obłuże. W sierpniu 1939 r. został zmobilizowany do ośrodka zapasowego 55 w Kielcach. Podczas walk żołnierze dotarli pod Kowel i kontynuowali marsz w kierunku Ostroga, gdzie 19 września dostali się do niewoli. Łączewny przez obóz przejściowy w Szpetówce trafił do Kozielska i został zamordowany w Lesie Katyńskim. Pośmiertnie awansowano go do stopnia porucznika. 

ikona