1024 (624) 2011-10-21 - 2011-10-27

Weź udział w „Połowach poetyckich 2011”

Centrum Kultury w Gdyni Przystań Poetycka „Strych" zapraszają na X Przegląd „Połowy Poetyckie 2011". W ramach Przeglądu odbędzie się konkurs jednego wiersza.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich twórców. Warunkiem uczestnictwa jest osobiste odczytanie jednego niepublikowanego wiersza i złożenie czytelnej, podpisanej kopii na ręce jury.
Konkurs odbędzie się 17 listopada 2011 r. o godz. 19.30 w kawiarni „Strych" w Gdyni, pl. Kaszubski 7B (wejście od ul. S. Żeromskiego).

Pula nagród wynosi 1000 zł.

Wszystkie nagrodzone teksty ukażą się na łamach gdyńskiego kwartalnika artystycznego „Bliza".
Konkurs poprowadzą: Paweł Baranowski & Wojciech Boros.

Konkurs na zestaw wierszy

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy twórcy z całej Polski. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech wierszy w pięciu egzemplarzach opatrzonych godłem oraz dołączenie do nich koperty również opatrzonej godłem, zawierającej dane autora, adres i nr telefonu.

Prace można nadsyłać do 31 października 2011 r. na adres: Centrum Kultury w Gdyni, ul. Łowicka 51, 81-504 Gdynia z dopiskiem „POŁOWY POETYCKIE". Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursach nastąpi 18 listopada 2011 r. o godz. 19.00 w Centrum Kultury w Gdyni.