1025 (625) 2011-10-28 - 2011-11-03

„Ratusz” na 2 tygodnie

Informujemy Państwa o dwutygodniowej przerwie w wydawaniu „Ratusza". Numer 1026 ukaże się z datą 4 - 17 listopada 2011 roku.
Informacje i ogłoszenia do tego numeru przyjmujemy do 31 października 2011 r. do godz. 12.00.