1025 (625) 2011-10-28 - 2011-11-03

Aktywizacja zawodowa kobiet

Ognisko ZMCh „Polska YMCA" w Gdyni wraz z Fundacją Odpowiedzialnego i Świadomego Rozwoju FROS zaprasza mieszkanki Gdyni do udziału w rocznym projekcie „Czas na zmiany" (dofinansowanym z UE w ramach EFS).

Projekt skierowany jest do 80 Kobiet 50+ oraz do 20 absolwentek uczelni wyższych, które nie pracują, a pragną podnieść swoje kwalifikacje. W ramach projektu zapewniono bezpłatne kursy komputerowe ukończone certyfikatem ECDL, doradztwo zawodowe, kursy zawodowe dobrane do indywidualnych predyspozycji uczestniczek. Wszystkie absolwentki mogą odbyć staż zawodowy w PPN-T w Gdyni.

Rekrutacja rozpocznie się 3 listopada 2011r. Panie mogą zgłaszać się osobiście w sekretariacie ZMCh „Polska YMCA" w Gdyni, przy ul. Żeromskiego 26. Zainteresowane osoby proszone są o zgłoszenia w formie elektronicznej na adres: biuro@fundacja-fros.pl. Strona internetowa projektu: www.czasnazmiany.ymca.pl.