1025 (625) 2011-10-28 - 2011-11-03

Dla seniorów

Ognisko ZMCh „Polska YMCA" w Gdyni informuje, że są wolne miejsca na zajęcia: rysunek artystyczny, terapia przez sztukę, brydż, szachy, hafciarstwo, piosenki biesiadne, filcowanie, makrama, tkactwo artystyczne, batik, witraż, paneurytmia (ruchowe).
Zajęcia prowadzone są w ramach programu Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+, dofinansowanego z budżetu miasta.
Bliższe informacje w biurze koordynatora (pok.19) YMCA Gdynia, ul. Żeromskiego 26 lub tel. (58) 620 31 15.