1025 (625) 2011-10-28 - 2011-11-03

Otwarcie pokoju dla sprawcy przemocy w rodzinie

17 października 2011 r. w budynku Interwencyjnego Punktu Noclegowego przy ul. Janka Wiśniewskiego 24 w Gdyni, został otwarty pokój dla sprawcy przemocy w rodzinie.

Znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 2010 roku zobowiązuje powiaty do skutecznej ochrony przed dalszym krzywdzeniem osób doświadczających przemocy. Jedną z form pomocy jest uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania. Możliwość zastosowania tego rozwiązania w praktyce uwarunkowana jest funkcjonowaniem na terenie powiatu tzw. pokoju dla sprawcy przemocy w rodzinie.

Z gdyńskiego pokoju dla sprawcy przemocy w rodzinie mogą korzystać jednocześnie dwie osoby.

W 2011 r. zadanie finansowane jest, w ramach realizowanego przez MOPS w Gdyni projektu „Wspólnie przeciw przemocy - wspieranie systemu przeciwdziałania przemocy w Gdyni", przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Interwencyjny Punkt Noclegowy prowadzony jest na zlecenie gminy przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne.