1025 (625) 2011-10-28 - 2011-11-03

Wiadomości turystyczne

Oddział Morski PTTK w Gdyni zaprasza wszystkich chętnych na wycieczki jedno i kilkudniowe w Polsce i zagranicą. Najbliższe wyjazdy: Park Rozrywki Tropical Islands z Berlinem - 10-12.11, Zabawę Andrzejkową, Jarmark Bożonarodzeniowy w Berlinie, oraz oferty wiosenne: m.in. Kaziuki Wileńskie, Lwów i Podole oraz wiele innych.
Szczegóły pod nr tel. (58) 621 77 51, w siedzibie Oddziału lub na stronie: www.gdynia.pttk.pl

***
Oddział Morski PTTK w Gdyni zaprasza na kursy: wychowawcy na placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży w terminie: 26.11-04.12 oraz kierownika placówek wypoczynku dzieci i młodzieży w terminie 19.11. Szczegóły pod nr tel. (58) 621 77 51, w siedzibie Oddziału lub na stronie: www.gdynia.pttk.pl.
***
Klub Turystyki Pieszej Wanoga przy Oddziale Morskim PTTK w Gdyni, w związku z 50. rocznicą powstania klubu prosi wszystkich członków chętnych do wzięcia udziału w uroczystości w dniu 5 listopada 2011 o telefoniczne zgłoszenie się codziennie w godz. 7.00-8.30 oraz 20.00-21.30 pod nr tel. (58) 621 88 08 - pani Renata.