1025 (625) 2011-10-28 - 2011-11-03

Większa Strefa Płatnego Parkowania

Od 2 listopada zmieniają się granice Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni. Została ona poszerzona o ul. Tadeusza Wendy i Świętego Piotra, al. Marsz. Piłsudskiego do Placu I Brygady Pancernej i ul. Krasickiego oraz Kamienną Górę - na wniosek mieszkańców tej dzielnicy.

Przy włączonych do strefy ulicach zamontowano 26 parkomatów solarnych służących wyłącznie do kupowania jednorazowych biletów i jeden elektryczny, który m.in. wydaje resztę. Znajduje się on przy ul. Mickiewicza na Kamiennej Górze (niedaleko restauracji Rodizio El Toro).

Rozszerzenie SPP w Gdyni kosztowało 1,4 mln zł. Granice SPP rozszerzono na podstawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni z 27 lutego 2008 r. dotyczącej funkcjonowania strefy płatnego parkowania na terenie Gdyni.

Przypomnijmy, że Strefa Płatnego Parkowania w Gdyni czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.00. Opłaty za parkowanie wynoszą: pierwsze pół godziny - 0,50 zł, drugie pół godziny - 1,50 zł, każda następna godzina - 2,00 zł.

Gdyńskie opłaty za parkowanie są najniższe w kraju. W dodatku Gdynia jako jedno z nielicznych miast nie pobiera ich w soboty.

Płacić można także poprzez sms, korzystając z ogólnokrajowego systemu, dostępnego również w największych polskich miastach - Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu. W Gdyni z takiego rozwiązania korzysta 4 tysiące użytkowników. Szczegółowe informacje: www.smsparking.pl.

Warto dodać, że koszty strefy w trzecim roku jej funkcjonowania zwróciły się już w 3/4.

Wszelkie informacje o Strefie Płatnego Parkowania w Gdyni znajdują się na stronie internetowej: www.sppgdynia.pl.

Na łamach „Ratusza" zamieściliśmy pierwszy odcinek cyklu praktycznych informacji o Strefie Płatnego Parkowania w Gdyni czyli SPP w pytaniach i odpowiedziach.

Strefa Płatnego Parkowania w Gdyni