1025 (625) 2011-10-28 - 2011-11-03

Zbiórka jesiennych liści

Od października do grudnia wynajęta przez Miasto firma zbiera z ponad stu gdyńskich ulic jesienne liście. W tym czasie większość miejsc sprzątana jest dwu lub trzykrotnie. Dodatkowo gdynianie mogą sami zebrać opadłe liście z chodników przy swoich posesjach i zadzwonić do Zarządu Dróg i Zieleni, a Miasto zapewni ich darmowy wywóz.

Mieszkańcy powinni zebrać liście do zwykłych worków i zostawić na chodniku przy posesji. Można je także usypać w sterty. Następnie należy poprosić telefonicznie Zarząd Dróg i Zieleni o ich wywóz: tel. (58) 761 20 83 lub 761 20 74.

Przy okazji informujemy, że od marca do kwietnia, a także w październiku liście można spalać, ale w sposób zgodny z przepisami przeciwpożarowymi oraz tak, by nie było to uciążliwe dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości.

Więcej informacji, w tym wykaz ulic, na których zbiórka liści się odbywa na: http://www.gdynia.pl/wydarzenia/70_72470.html.