1026 (626) 2011-11-04 - 2011-11-17

Dyżury specjalistów w GCWP

Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości przy ul. 10 Lutego 24, zaprasza na dyżury specjalistów. I tak:
- trener przedsiebiorczości Grażyna Pawlisz z Fundacji Gospodarczej. Termin: 16, 23 listopada 2011 w godz. 8.00 - 16.00. Zakres konsultacji: pisanie biznesplanu - indywidualne konsultacje, źródła dofinansowania działalności gospodarczej oraz doradztwo w zakresie przedsiębiorczości;

- doradca Lokalnego Punktu Informacyjnego Gdynia z Fundacji Gospodarczej. Termin: 16 listopada 2011 w godz. 8.00-12.00. Zakres konsultacji:
• diagnoza - dobór źródła dotacji unijnej (programu operacyjnego, priorytetu, działania i konkursu) do potrzeb klienta,
• informacja o warunkach, kryteriach i procedurach dofinansowania projektu,
• informacja o trybie i terminach złożenia wniosku o dofinansowanie oraz danych kontaktowych do instytucji, które zajmują się priorytetem lub działaniem wynikającym z diagnozy,
• informacja dotycząca pozadotacyjnych źródeł finansowania dla MŚP (fundusze pożyczkowe i poręczycielskie, instrumenty finansowe wchodzące w skład inicjatywy JEREMIE),
• informacja dotycząca możliwości odbycia szkoleń finansowanych ze środków unijnych,
• wsparcie przedsiębiorców realizujących projekty finansowane ze środków unijnych w przygotowaniu wniosków o płatność - RPO WP oraz PO KL (od I kwartału 2011), w kolejnych miesiącach (II i III kwartał) także PO IG oraz PO IiŚ;

- doradca ds. mikrofinansowania z Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. Termin: 17 listopada 2011 w godz. 8.30-15.30. Zakres konsultacji:
• zasady udzielania pożyczek mikro i małym przedsiębiorstwom działającym na terenie woj. pomorskiego, a także osobom pragnącym uruchomić własną działalność gospodarczą, w tym szczególnie osobom bezrobotnym oraz absolwentom szkół wyższych i innych typów szkół;

- porady prawne:
• Kancelaria Radcy Prawnego Piotra T. Kubika - 4, 18, 25 listopada 2011 w godz. 14.00 - 16.00;
• Radca Prawny Tomasz Złoch, Kancelaria Radcy Prawnego - 7, 21 listopada 2011 w godz. 9.00 - 12.00;
• Kancelaria Radcy Prawnego, Katarzyna Węsierska - 14, 21 listopada 2011 w godz. 12.00 - 14.00;
• prawnik Barbara Wyderska, Centrum Usług Prawnych - 4, 18, 25 listopada 2011 w godz. 10.00 - 14.00;
- specjalista Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych (PRFPK Sp. z o.o.). Termin: 15, 29 listopada 2011 w godz. 9.00-13.00. Zakres konsultacji:
• wsparcie bieżącej działalności i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu woj. pomorskiego poprzez poręczanie kredytów i pożyczek,
• informacja o możliwości uzyskania poręczania w ramach Inicjatywy JEREMIE;

- zespół ds. aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Termin: poniedziałek-piątek w godz. 8.00-16.00. Zakres konsultacji: środki na działalność dla niepełnosprawnych oraz środki dla pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych.