1026 (626) 2011-11-04 - 2011-11-17

Krew darem życia

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miasta Gdyni organizuje we wtorek 8 listopada 2011 roku w godz. 9.00 - 13.00 ambulansowy pobór krwi pod hasłem „Pracownicy Magistratu krew oddają - gdynian również zapraszają". Chętnych do oddania krwi zapraszamy na parking przed UM Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.