1026 (626) 2011-11-04 - 2011-11-17

Podsumowanie zbiórki

21 października Strażacki Klub HDK PCK w Gdyni organizował ambulansowy pobór krwi w ramach ogólnopolskiego programu „Ognisty ratownik gorąca krew". Podczas akcji oprócz strażaków krew oddawali żołnierze Marynarki Wojennej, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej oraz jak zawsze niezawodni mieszkańcy Gdyni. Do rejestracji zgłosiły się 33 osoby, a krew oddało 30, łącznie 13 500 ml. Była to ostatnia w tym roku zbiórka przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni. Podczas tych czterech poborów zebrano prawie 63 litry krwi. Dziękujemy krwiodawcom za dar serca, wolontariuszom za pomoc podczas zbiórek oraz cukierni „Pączuś" za tradycyjne osłodzenie akcji.
W 2012 roku zbiórki zaplanowano: 20.01, 20.04, 20.07 i 19.10.