1026 (626) 2011-11-04 - 2011-11-17

Zamknięcie ul. Hutniczej

Z uwagi na prace drogowe na przejeździe kolejowym 4 listopada br. od godz. 20.00 zostanie całkowicie zamknięta ul. Hutnicza pomiędzy ul. Północną i Piaskową. W tym czasie do 7 listopada br. do godz. 4.30 obowiązywać będą zmienione trasy linii R i N30 oraz kursu zjazdowego 770 z Rumi.

W kierunku Kaczych Buków i Pogórza Dolnego, od przystanku „Hutnicza - Piaskowa" do przystanku „Gruszkowa" autobusy linii R, N30 i 770 będą kursować ul. Hutniczą, Piaskową, Chylońską, Północną i Hutniczą. Na trasie objazdu nie będą obowiązywać żadne przystanki.

W kierunku Rumi Dworca PKP, od przystanku „Gruszkowa" do pętli „Rumia Dworzec PKP" autobusy linii R i N30 będą kursować z pominięciem północnej części Janowa, ul. Hutniczą, Północną, Chylońską i Morską w Gdyni, Sobieskiego i Starowiejską w Rumi.

Na trasie objazdu będą obowiązywać przystanki:
- „Piaskowa" przy ul. Chylońskiej,
- „Janowo SKM - Sobieskiego" przy ul. Sobieskiego,
- „Urząd Miasta Rumi" przy ul. Sobieskiego.

W celu zapewnienia dojazdu do Janowa, na trasie okrężnej: Rumia Dworzec PKP - Starowiejska - Dąbrowskiego - Pomorska - Gdańska - Dąbrowskiego - Starowiejska - Rumia Dworzec PKP funkcjonować będzie linia zastępcza 9R. Na trasie tej linii będą obowiązywać przystanki:
- „Rumia Dworzec PKP" przy ul. Starowiejskiej (przystanek linii J w kierunku Rumi Partyzantów),
- „Dąbrowskiego - Most" przy ul. Dąbrowskiego,
- „Dąbrowskiego - Kościół" przy ul. Dąbrowskiego,
- „Pomorska" przy ul. Pomorskiej,
- „Kujawska" przy ul. Gdańskiej,
- „Filtrowa" przy ul. Dąbrowskiego,
- „Dąbrowskiego - Kościół" przy ul. Dąbrowskiego,
- „Dąbrowskiego - Most" przy ul. Dąbrowskiego,
- „Rumia Dworzec PKP" przy ul. Starowiejskiej.

Na linii 9R obowiązywać będzie taryfa opłat jak na liniach zwykłych. Bilety jednoprzejazdowe skasowane w autobusach linii R i N30 będą uprawniać do kontynuowania podróży linią 9R przez 120 minut od skasowania.

Trasy objazdu prowadzą przez przejazdy kolejowe dlatego należy liczyć się ze znacznymi opóźnieniami autobusów: R i N30.