1027 (627) 2011-11-18 - 2011-11-24

„Portret emigranta” - dłużej konkurs

Na prośbę zainteresowanych osób Agencja Rozwoju Gdyni przedłuża konkurs „Portret Emigranta". Spisane wspomnienia oraz fotografie i dokumenty będące świadectwem emigracyjnych historii należy przesyłać do 25 listopada.

Celem konkursu jest ocalenie od zapomnienia indywidualnych historii oraz stworzenie zbiorowego portretu polskich emigrantów.

Konkurs ma również pomóc w gromadzeniu wspomnień i przeżyć emigracyjnych, dokumentów, fotografii i pamiątek, które zasilą zbiory Muzeum Emigracji. Jego otwarcie planowane jest na 2014 r.

Prace (do 3 stron maszynopisu) oraz fotografie i dokumenty należy przesyłać na adres e-mailowy: biuro@muzeumemigracji.pl wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej: www.arg.gdynia.pl .

Do wygrania: bilety lotnicze na dowolną linię - jeden o wartości 1500 zł oraz dwa po 750 zł (lub dopłaty do biletów większej wartości).