1027 (627) 2011-11-18 - 2011-11-24

Fundacja Dogtor zaprasza na kurs

Fundacja Dogtor zaprasza na kurs Podstawy dogoterapii, który odbędzie się 19 - 20 listopada 2011 r. w ośrodku Fundacji Dogtor przy ul. Wolności 1A.

Kurs podzielony jest na następujące bloki tematyczne:
BLOK I - PIES
- udomowienie i podstawy kynologii;
- podstawy szkolenia, egzaminowania i selekcji psów terapeutycznych;
- praca z psem terapeutą na co dzień.
BLOK II - CZŁOWIEK
- definicja dogoterapii;
- pedagogiczne i metodyczne aspekty dogoterapii;
- problemy w dogoterapii;
- rola przewodnika psa w dogoterapii.
BLOK III - ORGANIZACJA I PRAWO
- organizacja i bezpieczeństwo zajęć z psami;
- wolontariat i prawne aspekty dogoterapii.

W celu zgłoszenia udziału należy przesłać: wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres fundacja@dogtor.iq.pl. Formularz można pobrać ze strony fundacji: http://www.fundacjadogtor.org/ . Dokonanie wpłaty po uzyskaniu potwierdzenia o przyjęciu na kurs.

Każdy uczestnik otrzymuje: materiały szkoleniowe, certyfikat, pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu końcowego, osoby niepełnoletnie otrzymują zaświadczenie o odbyciu kursu. Kurs ma charakter teoretyczny i odbywa się bez psów. Fundacja nie zapewnia noclegów i wyżywienia. Koszt kursu: 400 zł.