1027 (627) 2011-11-18 - 2011-11-24

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 15 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej.
Wadium dla wskazanej nieruchomości wynosi 10.000 zł, a minimalne postąpienie 1000 zł. Ustala się wywoławczą stawkę 87.868,80,- zł czynszu dzierżawnego. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy jest na urządzenie 12 ogólnodostępnych miejsc postojowych. Wylicytowany czynsz płatny jest jednorazowo w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy dzierżawy. Umowa dzierżawy podpisana zostanie w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyłoniony w przetargu dzierżawca oprócz czynszu płaci podatek VAT 23% i podatek od nieruchomości. Przetarg obędzie się w dniu 29.11.2011 r. w sali 105A o godz. 10.00, na pierwszym piętrze Urzędu Miasta Gdyni.
Wadium należy wpłacić w terminie 7 dni przed terminem przetargu na konto depozytowe w Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
Regulamin przetargu znajduje się do wglądu w Referacie Administrowania Gruntami pok. Nr 337 na III piętrze Urzędu Miasta Gdyni.
Dodatkowe informacje na temat organizacji i przebiegu przetargu oraz warunków przetargu pod nr tel.(58) 668 85 33 i 668 85 05 oraz na stronie www.inwestgdynia.pl.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza Otwarty Konkurs Ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2012 roku. W ramach konkursu dotowane będą przedsięwzięcia w przedmiocie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gdyni realizowane w okresie pomiędzy 2 stycznia 2012 r. a 30 czerwca 2012 r. Przewidywana kwota dotacji na realizację zadań objętych konkursem: 900.000 zł. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego: www.gdynia.pl, na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31 oraz na stronie internetowej: www.gosirgdynia.pl i na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Olimpijska 5/9.
Oferty należy składać w Gdyńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gdyni (81-538) przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w terminie do dnia 28 listopada 2011 r. do godziny 15.00. Przy czym w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 28 grudnia 2011 r.
***
Administracja Budynków Komunalnych Nr 3 przy ul. Abrahama 55

informuje o sprzedaży samochodu ciężarowego Żuk A-07 Diesel 2,5 t. Rok produkcji 1997. Cena wywoławcza 700,00 zł brutto. Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach do dnia 28.11.2011r. do godz. 10.00 w pok. 9. Otwarcie ofert 28.11.2011 r. o godz. 10.30.
Kontakt: M. Richert - tel. kom. 501 056 063.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej, wykaz nr 168/11/VI/M, przeznaczonej do wydzierżawienia na 3 lata działka przydomowa, dz. nr 976/27, KM 13, o pow. 300 m². Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od dnia 9.11.2011 r. do 30.11.2011 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszeniu wykazu i ustaleniu warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokali użytkowych - garaży stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni:
1. ul. Bp. Dominika 3-21 boks nr 1A, pow. 15,50 m², położony na działce nr 597/234, 595/55, 604/224, KM 59, KW GD1Y/00013152/2. Wywoławczy czynsz najmu 118,00 zł + 23 % VAT, wadium 290,00 zł, minimalne postąpienie 1,00 zł.
2-3. ul. Bp. Dominika 3-21 boks nr 26, pow. 18,00 m² oraz ul. Bp. Dominika 3-21 boks nr 8, pow. 18,00 m², położone na działce nr 597/234, 595/55, 604/224, KM 59, KW GD1Y/00013152/2. Wywoławczy czynsz najmu 137,00 zł + 23 % VAT, wadium 340,00 zł, minimalne postąpienie 1,00 zł.
4. ul. Górna 23 boks nr 8, pow. 19,30 m², położony na działce nr 20/32, KM 61, KW GD1Y/00010860/7. Wywoławczy czynsz najmu 147,00 zł + 23 % VAT, wadium 360,00 zł, minimalne postąpienie 1,00 zł.
5. ul. Kopernika boks nr 33, pow. 16,20 m², położony na działce nr 459/94, KM 61, KW 53717. Wywoławczy czynsz najmu 124,00 zł + 23 % VAT, wadium 310,00 zł, minimalne postąpienie 1,00 zł.
6. ul. Hallera 14 boks nr 3, pow. 14,63 m², położony na działce nr 175, KM 61, KW 12841. Wywoławczy czynsz najmu 112,00 zł + 23 % VAT, wadium 280,00 zł, minimalne postąpienie 1,00 zł.
7. ul. Obrońców Wybrzeża 13 boks nr 2, pow. 15,65 m², położony na działce nr działce 862/314, KM 55, KW GD1Y/00023801/0. Wywoławczy czynsz najmu 143,00 zł + 23 % VAT, wadium 350,00 zł, minimalne postąpienie 1,00 zł.
8-10. ul. Obrońców Wybrzeża 13 boks nr 5, pow. 15,89 m², ul. Obrońców Wybrzeża 13 boks nr 7, pow. 15,89 m² oraz ul. Obrońców Wybrzeża 13 boks nr 8, pow. 15,89 m², położone na działce nr działce 862/314, KM 55, KW GD1Y/00023801/0. Wywoławczy czynsz najmu 145,00 zł + 23 % VAT, wadium 360,00 zł, minimalne postąpienie 1,00 zł.
11-14. ul. Obrońców Wybrzeża 13 boks nr 11, pow. 16,36 m², ul. Obrońców Wybrzeża 13 boks nr 12, pow. 16,36 m², ul. Obrońców Wybrzeża 13 boks nr 13, pow. 16,37 m² oraz ul. Obrońców Wybrzeża 13 boks nr 14, pow. 16,37 m², położone na działce nr działce 862/314, KM 55, KW GD1Y/00023801/0. Wywoławczy czynsz najmu 149,00 zł + 23 % VAT, wadium 370,00 zł, minimalne postąpienie 1,00 zł.
15-16. ul. Obrońców Wybrzeża 13 boks nr 15, pow. 16,10 m² oraz ul. Obrońców Wybrzeża 13 boks nr 16, pow. 16,10 m², położone na działce nr działce 862/314, KM 55, KW GD1Y/00023801/0. Wywoławczy czynsz najmu 147,00 zł + 23 % VAT, wadium 360,00 zł, minimalne postąpienie 1,00 zł.
17. ul. Obrońców Wybrzeża 13 boks nr 17, pow. 15,60 m², położony na działce nr działce 862/314, KM 55, KW GD1Y/00023801/0. Wywoławczy czynsz najmu 142,00 zł + 23 % VAT, wadium 350,00 zł, minimalne postąpienie 1,00 zł.
18. ul. Obrońców Wybrzeża 13 boks nr 19, pow. 11,88 m², położony na działce nr działce 862/314, KM 55, KW GD1Y/00023801/0. Wywoławczy czynsz najmu 108,00 zł + 23 % VAT, wadium 270,00 zł, minimalne postąpienie 1,00 zł.
19. ul. Obrońców Wybrzeża 13 boks nr 25, pow. 16,16 m², położony na działce nr działce 862/314, KM 55, KW GD1Y/00023801/0. Wywoławczy czynsz najmu 148,00 zł + 23 % VAT, wadium 360,00 zł, minimalne postąpienie 1,00 zł.
20. ul. Obrońców Wybrzeża 13 boks nr 28, pow. 16,41 m², położony na działce nr działce 862/314, KM 55, KW GD1Y/00023801/0. Wywoławczy czynsz najmu 150,00 zł + 23 % VAT, wadium 370,00 zł, minimalne postąpienie 1,00 zł.
21-23. ul. Obrońców Wybrzeża 13 boks nr 30, pow. 16,11 m², ul. Obrońców Wybrzeża 13 boks nr 36, pow. 15,91 m² oraz ul. Obrońców Wybrzeża 13 boks nr 38, pow. 16,13 m², położone nr działce 862/314, KM 55, KW GD1Y/00023801/0. Wywoławczy czynsz najmu 147,00 zł + 23 % VAT, wadium 360,00 zł, minimalne postąpienie 1,00 zł.
24. ul. Obrońców Wybrzeża 13 boks nr 42 i 43, pow. 62,75 m², położony na działce nr działce 862/314, KM 55, KW GD1Y/00023801/0. Wywoławczy czynsz najmu 573,00 zł + 23 % VAT, wadium 1 400,00 zł, minimalne postąpienie 1,00 zł.
25. ul. Nowogrodzka 15-19 boks nr 5, pow. 19,50 m², położony na działce nr działce 1079/337, KM 58, KW 192 . Wywoławczy czynsz najmu 149,00 zł + 23 % VAT, wadium 370,00 zł, minimalne postąpienie 1,00 zł.
26. al. Piłsudskiego 20 boks nr 1, pow. 17,00 m², położony na działce nr działce 1539/57, KM 60, KW GD1Y/00089520/6. Wywoławczy czynsz najmu 155,00 zł + 23 % VAT, wadium 380,00 zł, minimalne postąpienie 1,00 zł.
27. ul. Śląska 51 boks nr 2, pow. 20,00 m², położony na działce nr działce nr 987/9, KM 58, KW 20799 . Wywoławczy czynsz najmu 180,00 zł + 23 % VAT, wadium 440,00 zł, minimalne postąpienie 1,00 zł.
28-30. ul. Leszczynki 158 boks nr 2, pow. 21,00 m², ul. Leszczynki 158 boks nr 3, pow. 21,00 m² oraz ul. Leszczynki 158 boks nr 4, pow. 21,00 m², położone na działce nr działce nr 987/87, KM 25, KW GD1Y/00017305/8. Wywoławczy czynsz najmu 96,00 zł + 23 % VAT, wadium 240,00 zł, minimalne postąpienie 1,00 zł.
31. ul. Nowogrodzka miejsce postojowe nr 2, pow. 16,95 m², położony na działce nr działce nr 228, KM 57, KW GD1Y/00000827/1. Wywoławczy czynsz najmu 67,00 zł + 23 % VAT, wadium 160,00 zł, minimalne postąpienie 1,00 zł.
Przetarg odbędzie się 6 grudnia 2011 roku o godz. 10.00, w Sali 105 na pierwszym piętrze budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w Gdyni. Wadium płatne w terminie do 2 grudnia 2011 roku w kasie Urzędu Miasta w pok. nr 27 (do godz. 14.30). Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Regulamin przetargu do wglądu w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. nr 428 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Dodatkowe informacje na temat organizacji i przebiegu przetargu pod nr tel. (58) 66 88 512 lub (58) 66 88 513 oraz na stronie internetowej www.investgdynia.pl/
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony do 30.09.2012 roku nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni w Zespole Miejskich Hal Targowych - plac targowy, hala płaska, hala łukowa ul. Wójta Radtkego 36/38/40, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 5121 przeznaczonych do prowadzenia działalności handlowo - usługowej w tymczasowych pawilonach handlowych stanowiących nakłady Wydzierżawiającego wskazanych szczegółowo z załącznikami graficznymi na stronie internetowej www.investgdynia.pl.
Przetarg odbędzie się 25 listopada o godz.10.00 w sali 105 na pierwszym piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Wadium w wysokości 500 zł, które należy wpłacić w terminie do 23 listopada 2011 r. na konto depozytowe w Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 lub płatne gotówką w terminie do 23.11.2011 r. w kasie Urzędu Miasta Gdyni pok. 27 (do godz.14.30). Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Regulamin przetargu do wglądu w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami pok. 421 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni lub na stronie internetowej www.investgdynia.pl. Dodatkowe informacje na temat organizacji i przebiegu przetargu oraz warunków przetargu pod nr tel. (58) 668 85 33; 668 85 11; 668 81 50.
***
Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych" w okresie od 26 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
Przewidywana kwota dotacji to 10 000 zł. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadania, tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru oferty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zadania Publiczne - Otwarte Konkursy Ofert, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl/pozarzadowa oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 maja 27/31).
Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 5 grudnia 2011 r. do godziny 20.00.
***
Zarząd Dróg i Zieleni,
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na: wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej do projektu zagospodarowania terenu na działce gminnej nr 20-8 w Gdyni przy ul. Zielonej, w związku z planowanym przeniesieniem Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Stokrotka" w Gdyni, oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie ze sporządzoną dokumentacją projektową
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
Siwz dostępna jest pod adresem ftp://153.19.91.68/zdiz/stokrotka
Termin składania ofert: 28.11.2011 r. o godz. 13.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami Ewa Jodłowska, tel. (58) 761 20 88 w godz. 7.30 - 15.30.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokali niemieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy:
- ul. Antoniego Abrahama 64 (preferowana działalność gastronomiczna, możliwość obniżki czynszu do 3 miesięcy), pow. lokalu 185,47 m², stawka wywoławcza 49,00 zł/m², wadium 11.500,00 zł, administrator ABK 3;
- ul. Bp. Dominika 10 pow. lokalu 33,50 m², stawka wywoławcza 30,00zł /m², wadium 1.300,00 zł, administrator ABK nr 3;
- ul. Górna 21 (piwnica) - pow. lokalu 32,27 m², stawka wywoławcza 10,00 zł/m², wadium 500,00 zł, administrator ABK 3;
- ul. Morska 108 C (wejście od Okrzei) pow. lokalu 55,75 m², stawka wywoławcza 18,00 zł/m², wadium 1.500,00 zł, administrator ABK nr 4;
- ul. Morska 37 pow. lokalu 120 m², stawka wywoławcza 10,00 zł/m²,wadium 1.700,00 zł, administrator ABK nr 4;
- ul. Orłowska 66 - pow. lokalu 187,67 m² w tym piwnica 67,67 m², stawka wywoławcza 30,00 zł/m² piwnica ½ stawki 15 zł/m², wadium 5.600,00 zł, administrator ABK nr 3;
- ul. Świętojańska 5-7 pow. lokalu 18,28 m² + 4,15 m², stawka wywoławcza 32,00 zł/m², wadium 800,00 zł, administrator ABK nr 3;
- ul. Świętojańska 83 A (piwnica) pow. lokalu 12,00 m², stawka wywoławcza 3,00 zł/m², wadium 100,00 zł, administrator ABK nr 3;
- ul. Świętojańska 98 pow. lokalu 22,01 m², stawka wywoławcza 71,00 zł/m², wadium 2.000,00 zł, administrator ABK nr 3.
Przetarg odbędzie się dnia 1 grudnia 2011 r. o godz. 10.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni.
Wadium w podanej wysokości należy wpłacić najpóźniej do godz. 9.00 dnia przetargu w kasie UM - sala 27 (wejście od ul. Świętojańskiej). Wpłaty wadium przelewem bankowym winno być dokonane w pieniądzu polski najpóźniej 4 dni przed datą otwarcia przetargu na konto Urzędu Miasta w NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni nr rachunku: 53-1440-1026-0000-0000-0040-1037.
Niniejszy wykaz lokali przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu został wywieszony w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 oraz umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl >dla inwestorów >gminna oferta inwestycyjna>lokale użytkowe, www.investgdynia.pl
Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości UM, pokój 431 tel.: (58) 668 89 30 i (58) 668 89 44. Administracja Budynków Komunalnych (ABK) nr 3 ul. Abrahama 55, tel. (58) 621 73 72, (58) 620 51 38 oraz ABK nr 4 ul. Warszawska 67A, tel. (58) 621 02 70, (58) 620 46 48 udostępniają lokale, celem zapoznania się z ich stanem technicznym.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej cz. dz. nr 314/3 km. 4 obręb Wielki Kack o pow. 204 m2; przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat. Wykaz wywieszono na okres od dnia 7.11.2011 r. do dnia 27.11.2011 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni Nr 99/2011/VI/M położonej przy ul. Bernadowskiej o pow. 1.250 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do zarządzenia nr 2624/11/VIM Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.07.2011r.) z przeznaczeniem na cele rolnicze - uprawy jednoroczne. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 9.11.2011 r. do 30.11.2011 r.
***
Zespół Szkół Specjalnych Nr 17
w Gdyni, ul. Witomińska 25-27
ogłasza II przetarg na sprzedaż samochodu: AUTOBUS marki VOLKSWAGEN LT35. Rok produkcji: 1998, pojemność silnika: 2500 cm3, przebieg: 430.000 km, liczba miejsc: 15, kolor nadwozia: czerwony, rodzaj paliwa: olej napędowy. Cena wywoławcza: 6.000 zł, minimalna kwota postąpienia 100 zł.
Samochód, który jest przedmiotem przetargu można oglądać do 25.11.2011 r. w siedzibie Sprzedającego po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym: (58) 620 72 25. Przetarg odbędzie się 28.11.2011 r. o godz. 10.30. Szczegóły na: www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4869_.html
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza Otwarty Konkurs Ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania pn.: „Prowadzenie projektu „Kibice Razem" na terenie Gdyni w 2012 roku".
W ramach konkursu dotowane będzie przedsięwzięcie w przedmiocie prowadzenia lokalnego ośrodka projektu „Kibice Razem" w roku 2012 w okresie pomiędzy 2 stycznia 2012 r. a 30 grudnia 2012 r. Przewidywana kwota dotacji na realizację zadania objętego konkursem: 120 000 zł.
Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznania dotacji, kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni, w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31 oraz na stronach: miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl i Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji www.gosirgdynia.pl oraz w jego siedzibie w Gdyni przy ul. Olimpijska 5/9.
Oferty należy składać w Gdyńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gdyni (81-538) przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w terminie do dnia 6 grudnia 2011 r. do godziny 15.00. Przy czym w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 28 grudnia 2011 r.
***
OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000 Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
Prezydent Miasta Gdyni wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej
zawiadamia o wydaniu postanowienia z dnia 31.10.2011 r., znak: MGS/MB/72216/9-E/2010-2011, zawieszającego postępowanie o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 234, km. 21 Obręb Wiczlino o pow. 600m2, objętą decyzją Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30.09.2010 r., Nr RAAII.GK.7353-400/10/408/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni - Odcinek I - ul. Chwarznieńska od granicy lasu do zakrętu w rejonie ul. Gierdziejewskiego", sprostowanej postanowieniem z dnia 17.12.2010 r., RAAII.GK.7353-400/10/408/ulica.
Od postanowienia służy prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Pomorskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie, zgodnie z art. 49 kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
***
Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego: „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+".
W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające na: prowadzeniu działalności w Klubach Seniora w Gdyni, tworzeniu nowych Klubów Seniora oraz zagospodarowaniu czasu wolnego osobom powyżej 55 roku życia. Oferty powinny obejmować zadania realizowane na terenie Gdyni na rzecz jej mieszkańców, w terminie między 01 stycznia 2012 roku, a 31 grudnia 2012 roku. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 330.000 zł. Ustala się ostateczny termin składania ofert na dzień 28 listopada 2011 roku do godziny 15.30. Oferty należy składać w Centrum Aktywności Seniora (Gdynia, ul. 3 Maja 27-31) w godz. 9.00 - 15.30.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Zarządzeniu nr 3887/11/VI/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25 października 2011 roku.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza Otwarty Konkurs Ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2012 roku. W ramach konkursu dotowane będą przedsięwzięcia w przedmiocie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gdyni realizowane w okresie pomiędzy 2 stycznia 2012 r. a 30 czerwca 2012 r. Przewidywana kwota dotacji na realizację zadań objętych konkursem: 900.000 zł.
Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni, na stronie miejskiego portalu internetowego: www.gdynia.pl, na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31 oraz na stronie internetowej: www.gosirgdynia.pl i na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni ul. Olimpijska 5/9.
Oferty należy składać w Gdyńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gdyni (81-538) przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w terminie do dnia 28 listopada 2011 r. do godziny 15.00. Przy czym w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 28 grudnia 2011 r.
***
Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni ogłosił w zarządzeniu Nr 3996/11/VI/O z dnia 02 listopada 2011 r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt: „Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo" w Gdyni przy ul. Małokackiej 3A w czasie od 1.01.2012 r. do 31.12.2016 r."
Zadanie obejmować będzie: całodobowy nadzór i utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo" w Gdyni ul. Małokacka 3A; całodobową pomoc rannym bezdomnym zwierzętom, odławianie w godz. 7.00-19.00 bezdomnych zwierząt oraz odławianie w godzinach nocnych od 19.00 do 7.00 agresywnych zwierząt bezdomnych z terenu Gdyni; realizację programu sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt z terenu Gdyni oraz wykonanie inwestycji polegającej na rozbiórce istniejących boksów dla psów i budowie nowego pawilonu dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo".
Zastrzega się, że środki jakie zarezerwowane zostaną w Budżecie Miasta na przedmiotowe zadania są wielkościami prognozowanymi - ostateczne kwoty zostaną ustalone w uchwałach budżetowych na lata 2012- 2016. W 2012 roku na realizację zadań nr 1-3 przewidziano kwotę 980 tys. zł. Natomiast na na realizację zadania nr 4 w 2012 roku przewidziano kwotę 850 tys. zł.
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31.
Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 25 listopada 2011 r. do godz. 17.00 w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia. W przypadku ofert wysłanych pocztą, liczy się data wpływu do kancelarii ogólnej. Oferty złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 20 grudnia 2011 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 342 wykazu dotyczącego nieruchomości położonej przy ul. Orłowskiej 8a, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 67/12, KM 73, Obręb Gdynia, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego PEWiK sp. z o.o.
Wykaz nr 162/2011/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 3959/2011/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.11.2011 roku wywieszony jest na okres 21 dni od dnia 03.11.2011 roku do dnia 24.11.2011 roku.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu Nr 163/11/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 3961/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.11.2011 r. - nieruchomości położonej przy ul. Korzennnej/Wielkopolskiej o pow. 242 m2, oznaczonej na karcie mapy KM 7 obręb Wielki Kack obejmującej część działki nr 139/51 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykaz publikowany jest przez okres 21 dni tj. od 04.11.2011 r. do 24.11.2011 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni Nr 167/2011/VI/M położonej przy ul. Sandomierskiej (część działki nr 755/255, km 76 obręb Gdynia) o pow. 144 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 15 lat w drodze ustnego przetargu nieograniczonego (załącznik do zarządzenia nr 4002/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.11.2011r.) z przeznaczeniem na urządzenie 12 ogólnodostępnych miejsc postojowych. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 04.11.2011r. do 25.11.2011r.
***
Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni Nr 165/2011/VI/M położonej przy ul. Spółdzielczej o pow. 450 m2 (cz. dz. nr 130/21, KM 83, obręb Gdynia) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata na cele rolnicze - uprawy jednoroczne (załącznik do zarządzenia nr 3990/11/VIM Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.11.2011r.). Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 04.11.2011r. do 25.11.2011r.
***
Prezydent Miasta Gdyni

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. T. Wendy cz. dz. nr 106/1 km.119 obręb Gdynia o pow. 176 m2; przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat. Wykaz wywieszono na okres od dnia 07.11.2011 r. do dnia 27.11.2011 r.
***
Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego
52/54

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 193 000 euro na wybór dostawcy wieńców i wiązanek na świerku, wiązanek oficjalnych i artystycznych, pojedynczych kwiatów ciętych z przybraniem, małych krótkich bukietów, koszy teatralnych oraz innych kompozycji kwiatowych na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni w 2012 roku (zgodnie art.41 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii ogólnej na parterze Urzędu Miasta Gdyni, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54 do dnia 30 listopada 2011 r. (środa) do godz. 9.30.
2. Wiązanki określone w załączniku nr 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy dostarczyć w dniu 30 listopada 2011 r. (środa) do godz. 9.30. do Urzędu Miasta Gdyni, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, do sali Urzędu Stanu Cywilnego, pokój nr 17.
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip. Informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia, tel.: (58) 668 81 72.