1027 (627) 2011-11-18 - 2011-11-24

Spotkanie absolwentów szkoły przy ul. Wolności 25

8 grudnia 2011 r. o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie absolwentów szkół:

- Szkoły Powszechnej nr 2 (1931 - 1939),
- Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gdyńskich Kolejarzy (1945 - 2008),
- Gimnazjum nr 2 im. Leona Kąkola (od 1999 r.).

Spotkanie odbędzie się w budynku Gimnazjum nr 2 w Gdyni przy ul. Wolności 25, tym samym, w którym znajdowały się wymienione wyżej szkoły.

Szkoły serdecznie zapraszają.