1027 (627) 2011-11-18 - 2011-11-24

Strefa Płatnego Parkowania w pytaniach i odpowiedziach

Poniżej trzeci odcinek cyklu praktycznych informacji o Strefie Płatnego
Parkowania w Gdyni.


Dlaczego jeżeli wrzucam monety parkomat ich nie przyjmuje?
Monety poprzez używanie, często zostają uszkodzone, zniszczone lub zanieczyszczone. Charakteryzują się wówczas znacznymi odchyleniami wagowo-wymiarowymi od wielkości przyjętych, jako nominalne, przez co, mogą być nieakceptowane przez urządzenie. Gdy parkomat jest czynny, ale nie akceptuje monet, wówczas należy uiścić opłatę w sąsiednim parkomacie. Brak opłaty parkingowej może spowodować nałożenie opłaty dodatkowej przez kontrolera SPP.

Zapłaciłem za parkowanie, ale parkomat nie wydał biletu. Co mogę zrobić?
W wyjątkowych sytuacjach, kiedy parkomat nie wydrukował biletu lub nie wydał reszty, aby wyjaśniać czy transakcja została zaakceptowana, należy ją zgłosić telefonicznie do BOSPP tel. (58) 764 00 23-24 lub złożyć reklamację drogą pocztową, mailową podając dane:
• imię i nazwisko,
• adres zwrotny,
• nr. telefonu kontaktowego
• opis (data), zaistniałego zdarzenia,
• nr parkomatu, jego lokalizację,
• nr konta bankowego, na który ma być zrealizowany przelew.
Po zweryfikowaniu transakcji w systemie zarządzającym strefą zostanie dokonany przelew zwrotu opłaty.

Gdzie mogę uzyskać zwrot reszty niewydajnej przez parkomat?
W pewnych sytuacjach, kiedy parkomat elektryczny „Galexio" nie ma wystarczających środków na wydanie reszty, bądź też układ wydawania reszty nie działa z innych powodów, jeżeli mimo to kierowca zdecyduje się na operację wymagającą wydania reszty, urządzenie wyda pokwitowanie. Wówczas należy zgłosić się z nim do BOSPP przy ul. Białostockiej 3 lub wysłać e-maila biuro@sppgdynia.pl, z podaniem: imienia i nazwiska, adresu zwrotnego, nr telefonu kontaktowego, oraz załączyć:
• kserokopię potwierdzenia opłaty parkingowej,
• pokwitowanie wydania reszty.

Chciałbym uiścić opłatę za postój banknotem, ale nie wiem jak?
W stanie spoczynku w parkomacie Galaxio świeci się zielony wyświetlacz z przodu urządzenia. Mechanizm przyjmujący nie posiada silnika, zatem kierowca musi całkowicie wsunąć banknot do otworu czytnika. W przypadku, gdy kierowca zrezygnuje z transakcji po wprowadzeniu jednego lub kilku banknotów, urządzenie (czytnik) zwraca tylko ostatni banknot. Na pozostałą kwotę urządzenie wydaje pokwitowanie, za okazaniem, którego Biuro Obsługi SPP zwraca należność.

Dlaczego parkomat nie „czyta" mojej karty strefowej?

Karty strefowe są dystrybuowane przez BOSPP po dokładnej kontroli, dlatego - jeśli są właściwie potraktowane - kwota kredytu (wielkość impulsów) może być stosowana bez ograniczenia czasowego. Może się zdarzyć, że parkomat nie akceptuje kart z powodu jakiegoś wewnętrznego błędu, w tych przypadkach, na wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie.

Czy parkomat wydaje resztę przy doładowaniu karty strefowej?

Nie, w przypadku doładowania elektronicznej karty strefowej, parkomat elektryczny Galexio nie wydaje reszty, akceptuje wyłącznie opłatę równą kwocie zdefiniowanej przez kierowcę.

Czy w parkomacie można sprawdzić stan środków na karcie strefowej?
Tak, ale jedynie w parkomacie Galexio. Wystarczy wybrać opcję doładowania i położyć kartę na czytniku urządzenia (lub tylko położyć kartę na czytniku), a następnie, po odczytaniu żądanej informacji zabrać kartę. Transakcja zostanie anulowana automatycznie.