1029 (629) 2011-12-02 - 2011-12-08

Dla dotkniętych chorobą Parkinsona

Stowarzyszenie Chorych na chorobę Parkinsona i ich Rodzin z siedzibą w Gdyni odwołuje spotkanie planowane na 3 grudnia 2011 r., w sobotę. Spotkanie w styczniu odbędzie się bez zmian tj., 7 stycznia 2012 r. o godz 10.00 w siedzibie GCOP . 

ikona