1029 (629) 2011-12-02 - 2011-12-08

Dyżury w GCWP

Dyżury specjalistów w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (ul. 10 Lutego 24):
- Trener przedsiębiorczości (Grażyna Pawlisz, Fundacja Gospodarcza)
Termin: 7, 21 grudnia 2011 r., godz. 8.00 - 16.00
Zakres konsultacji:
• pisanie biznesplanu - indywidualne konsultacje;
• źródła dofinansowania działalności gospodarczej;
• doradztwo w zakresie przedsiębiorczości;
- Doradca Lokalnego Punktu Informacyjnego Gdynia (Fundacja Gospodarcza);
Termin: 14 grudnia 2011 r., godz. 8. 00 - 12.00
28 grudnia 2011 r., godz. 12.00 - 16.00
Zakres konsultacji:
• diagnoza - dobór źródła dotacji unijnej (programu operacyjnego, priorytetu, działania i konkursu) do potrzeb klienta;
• informacja o warunkach, kryteriach i procedurach dofinansowania projektu,
• informacja o trybie i terminach złożenia wniosku o dofinansowanie oraz danych kontaktowych do instytucji, które zajmują się priorytetem lub działaniem wynikającym z diagnozy;
• informacja dotycząca pozadotacyjnych źródeł finansowania dla MŚP (fundusze pożyczkowe i poręczycielskie, instrumenty finansowe wchodzące w skład inicjatywy JEREMIE);
• informacja dotycząca możliwości odbycia szkoleń finansowanych ze środków unijnych;
• wsparcie przedsiębiorców realizujących projekty finansowane ze środków unijnych w przygotowaniu wniosków o płatność - RPO WP oraz PO KL (od I kwartału 2011), w kolejnych miesiącach (II i III kwartał) także PO IG oraz PO IiŚ;
- Doradca ds. Mikrofinansowania (Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.);
Termin: 1, 15 grudnia 2011, godz. 8.30 - 15.30
Zakres konsultacji:
• zasady udzielania pożyczek mikro i małym przedsiębiorstwom działającym na terenie woj. pomorskiego, a także osobom pragnącym uruchomić własną działalność gospodarczą, w tym szczególnie osobom bezrobotnym oraz absolwentom szkół wyższych i innych typów szkół;
Porady prawne
Kancelaria Radcy Prawnego Piotra T. Kubika - 2, 9, 16 grudnia 2011 r., godz. 14.00 - 16.00;
Radca Prawny Tomasz Złoch, Kancelaria Radcy Prawnego - 5, 19 grudnia 2011 r., godz. 9.00 - 12.00;
Kancelaria Radcy Prawnego, Katarzyna Węsierska - 5, 12, 19 grudnia 2011 r., godz. 12.00 - 14.00;
Prawnik Barbara Wyderska, Centrum Usług Prawnych - 2, 9, 16 grudnia 2011 r., godz. 10.00 - 14.00;
Specjalista Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych (PRFPK Sp. z o.o.);
Termin: 6, 20 grudnia 2011 r., godz. 9.00 - 13.00
Zakres konsultacji:
• wsparcie bieżącej działalności i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu woj. pomorskiego poprzez poręczanie kredytów i pożyczek;
• informacja o możliwości uzyskania poręczania w ramach Inicjatywy JEREMIE;
- Zespół ds. Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych;
Termin: poniedziałek-piątek, godz. 8.00 - 16.00
Zakres konsultacji:
• środki na działalność dla niepełnosprawnych;
• środki dla pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych. 

ikona