1029 (629) 2011-12-02 - 2011-12-08

Konkurs piosenki

Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Świątecznej „Czas Świąt, czas kolędowania", który odbędzie się 10 grudnia 2011 r.
Regulamin konkursu oraz karty zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej MDK www.mdk.gdynia.pl w zakładce Imprezy Konkursy.
Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać na adres placówki: ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia, faxem 58 698 86 18 lub e-mailem biuro@mdk.gdynia.pl.

ikona