1029 (629) 2011-12-02 - 2011-12-08

Nagroda im. kapitana Leszka Wiktorowicza

W rok po śmierci kpt. ż.w. Leszka Wiktorowicza, wybitnego człowieka morza, budowniczego i wieloletniego komendanta „Daru Młodzieży", wychowawcy pokoleń polskich marynarzy, w Gdyni ustanowiono Nagrodę Jego imienia. Nagroda im. kapitana Leszka Wiktorowicza została ustanowiona w celu uhonorowania wyjątkowych dokonań żeglarskich, osiągnięć w dziedzinie wychowania morskiego młodzieży lub kształtowania świadomości morskiej. Jej inicjatorami są: spadkobiercy kpt. ż.w. Leszka Wiktorowicza, Miasto Gdynia, Bractwo Kaphornowców i Press Club Polska.
Nagroda będzie przyznawana co roku za osiągnięcie z roku poprzedniego, a jej laureatem może być osoba fizyczna, grupa osób fizycznych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna. Laureata wyłoni Kapituła Nagrody, w skład której weszli: kpt. ż.w. Mariusz Wiktorowicz, syn Kapitana; kadm. Czesław Dyrcz, Bractwo Kaphornowców (przewodniczący Kapituły); Bohdan Sienkiewicz, Bractwo Kaphornowców; Marek Łucyk, dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji; Joanna Zielińska, pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. Sportu; Waldemar Heflich, Press Club Polska.
Nagrodę stanowią medal oraz kwota pieniężna w wysokości dziesięciu tysięcy złotych. Po raz pierwszy nagroda zostanie wręczona w roku 2012 (za rok 2011).
Wyłonienie i ogłoszenie laureata nastąpi w połowie lutego 2012 r. w Gdyni, a wręczenie nagrody na początku marca w Warszawie.

ikona