1029 (629) 2011-12-02 - 2011-12-08

Szkolenia w Fundacji Gospodarczej

Działania realizowane w ramach Pomorskiego Miasteczka Zawodów przez Fundację Gospodarczą w Gdyni w grudniu 2011 r:
- doradztwo biznesowe - wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania;
- podstawy edytora tekstu WORD - 28-29.12.2011 r.;
- podstawy korzystania z Internetu - 19.12.2011 r.;
- Jak napisać biznesplan - 6.12.2011 r.
Uwaga! Przy zapisach na szkolenia pierwszeństwo mają osoby zgłaszające się osobiście! Zapisy telefoniczne od 25 dnia miesiąca od godz. 9.00.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod nr tel. 58 622 20 52, 622 60 17, 622 95 43 lub zgłaszanie się osobiście do Pomorskiego Miasteczka Zawodów (w siedzibie Fundacji Gospodarczej), przy ul. Olimpijskiej 2, pokój 101-102 i 103 (I p.). Zapraszamy również na stronę internetową: www.fundacjagospodarcza.com.pl.
Działalność Pomorskiego Miasteczka Zawodów jest dofinansowana ze środków Urzędu Miasta Gdyni. 

ikona