1030 (630) 2011-12-09 - 2011-12-15

Drogie panie - czas na zmiany

Ognisko ZMCh „Polska YMCA" w Gdyni zaprasza niepracujące mieszkanki Gdyni w wieku 50 - 64 lat oraz niepracujące absolwentki trójmiejskich uczelni wyższych (także 30+, 40+) zamieszkałe w województwie pomorskim do udziału w rocznym projekcie „Czas na zmiany" dofinansowanym z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu bezpłatne doradztwo zawodowe, kursy komputerowe ukończone certyfikatem ECDL, dla kobiet 50+ kursy zawodowe dobrane do indywidualnych predyspozycji uczestniczek, dla absolwentek staże zawodowe oraz stypendia na czas trwania kursów.

Zainteresowane kobiety 50+ proszone są o zgłoszenia osobiste do siedziby ZMCh „Polska YMCA" Ognisko w Gdyni przy ul. Żeromskiego 26 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 15.00 w celu wypełnienia druku zgłoszeniowego do 15.12.2011 r.

Strona projektu: www.czasnazmiany.ymca.pl.