1030 (630) 2011-12-09 - 2011-12-15

Konkurs fotograficzny

Miasto Gdynia ogłasza czwartą edycję ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Gdynia - tradycyjnie nowoczesna". Zdjęcia wykonane w 2011 r., obrazujące rozwój miasta i przemiany społeczne, życie codzienne, architekturę, pejzaż, wydarzenia oraz „ducha" Gdyni, należy przesyłać do 12 stycznia 2012 r. Konkurs przeznaczony jest zarówno dla fotografów amatorów, jak i profesjonalistów. Każdy może nadesłać maksymalnie pięć wykonanych przez siebie zdjęć - pojedynczych lub stanowiących cykl. Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie prace wcześniej nienagrodzone.
Prace należy wysłać na adres: Urząd Miasta Gdyni, Biuro Prezydenta, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „Gdynia - tradycyjnie nowoczesna".
Do zdjęć należy dołączyć w zaklejonej kopercie prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: www.gdynia.pl lub bezpośrednio u organizatora (Biuro Prezydenta, pokój 114, I piętro). Dopuszczalny format zdjęć: odbitki na papierze fotograficznym w formacie nie mniejszym niż 15x21 cm i nie większym niż 30x40 cm. Konieczne jest dołączenie płyty CDR z zapisem nadesłanych zdjęć (dłuższy wymiar nie mniejszy niż 2400 pikseli dla zdjęć o formacie 15x21 cm; dla zdjęć o formacie 30x 40 cm dłuższy wymiar nie mniejszy niż 4900 pikseli).
Każda odbitka powinna być opatrzona na odwrocie: godłem (hasłem) autora, informacją, czy zdjęcie jest pojedyncze, czy stanowi część cyklu (w przypadku cyklu prosimy podać kolejność zdjęć), tytułem zdjęcia bądź cyklu.
Łączna pula nagród wynosi 10 tys. zł.
Wyniki zostaną ogłoszone do 15 marca 2012 r. - m.in. na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl i na łamach biuletynu „Ratusz".
Regulamin konkursu: www.gdynia.pl/aktualnosci/5593_72889.html .