1030 (630) 2011-12-09 - 2011-12-15

Strefa Płatnego Parkowania w pytaniach i odpowiedziach

Poniżej piąty odcinek cyklu praktycznych informacji o Strefie Płatnego Parkowania w Gdyni.

Do czego uprawnia karta parkingowa?
Karta parkingowa osoby niepełnosprawnej uprawnia do stawiania samochodu na miejscu oznakowanym kopertą, specjalnym emblematem na jezdni lub znakiem drogowym. Aby ułatwić dotarcie właścicielowi karty jak najbliżej celu jego podróży, zwalnia się go też z przestrzegania niektórych znaków drogowych.
Czy karta parkingowa zwalnia osoby niepełnosprawne z opłat za parkowanie w SPP?
Karta parkingowa nie jest tożsama ze zwolnieniem z obowiązku ponoszenia opłat w strefie płatnego parkowania.
Osoba niepełnosprawna, jeśli będzie chciała uniknąć opłat w SPP - musi wystąpić do BOSPP o kartę abonamentową typu „N", wydawaną na podstawie karty parkingowej i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Jaki jest koszt wykupienia abonamentu typu „N"?
Abonament typu „N" można wykupić na okres 1, 3, 6, 9, 12 miesięcy lub na 30, 90, 180, 270, 360 dni. Opłata za abonament miesięczny lub 30 dniowy dla osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w zakresie schorzeń narządu ruchu i neurologicznych, które są zatrudnione lub zamieszkują na obszarze SPP, wynosi 20,00 zł.
Jakie dokumenty upoważniają do wykupienia abonamentu typu „N"?
Kartę abonamentową typu „N" dla osoby niepełnosprawnej może wykupić osoba uprawniona na jeden określony pojazd.
Dokumentami upoważniającymi do jej nabycia są:
•orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w zakresie schorzeń narządu ruchu lub neurologicznych,
•karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej,
•dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość osoby uprawnionej,
•dowód rejestracyjny pojazdu z wpisanymi danymi osoby uprawnionej.
Czy w Gdyni parkomaty są dostępne dla osób niepełnosprawnych?
Tak, rozwiązania techniczne parkomatów solarnych Strada oraz elektrycznych Galexio firmy Parkeon są ergonomiczne i cechują się względną łatwością obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem ich dostępności i obsługi przez osoby o ograniczonej sprawności ruchowej.
Jaki procent ogółu miejsc postojowych w SPP stanowią miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych?
Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone znakiem poziomym P-20 „koperta", stanowią około 5-6 % ogółu miejsc postojowych w SPP. Mogą być one zajmowane tylko przez uprawnione osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej oraz osoby kierujące pojazdem, przewożące osoby niepełnosprawne. Zarezerwowane miejsca parkingowe nie są przywilejem, ale stanowią istotne udogodnienie umożliwiające niepełnosprawnym osobom uczestniczyć aktywnie w różnych aspektach życia społecznego i gospodarczego.
Wykupiłem abonament typu „N", ale zapomniałem go wystawić w samochodzie, czy opłata dodatkowa zostanie anulowana?
Należy wówczas zgłosić się z reklamacją do BOSPP lub przysłać na adres biura wyjaśnienie ze wskazaniem imienia i nazwiska, adresu, kserokopii: karty parkingowej, abonamentu parkingowego.