1030 (630) 2011-12-09 - 2011-12-15

Uwaga! Zmiany w UM

Prezydent Miasta Gdyni informuje, że z dniem 1 grudnia 2011 roku zlikwidowano Biuro Inżynierii Transportu Urzędu Miasta Gdyni, a wszystkie zadania realizowane przez tę jednostkę przechodzą do kompetencji Zarządu Dróg i Zieleni. Jednocześnie przypominamy adres i numery telefonów do ZDiZ: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
ul. 10 Lutego 24 81-364 Gdynia
- sekretariat 58 761 20 00, 58 761 20 01
- fax: 58 662 28 41;
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
Korespondencję można składać w sekretariacie ZDiZ (pokój 407, IV piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 16.00.