1030 (630) 2011-12-09 - 2011-12-15

Wolontariat to jest to!

Koniec Międzynarodowego Roku Wolontariatu zbiega się w czasie z zakończeniem realizowanego przez gdyńskie Centrum Współpracy Młodzieży projektu „Wolontariat to jest to!".
Celem akcji było zaktywizowanie poprzez pracę wolontarystyczną młodzieży trójmiejskiej w wieku 16-25 lat, a także przygotowanie do efektywnej i owocnej pracy z wolontariuszami organizacji pozarządowych i instytucji kultury działających na rzecz trójmiejskiej społeczności lokalnej.
W projekcie realizowanym od maja do grudnia 2011 roku uczestniczyło 33 wolontariuszy i 9 organizacji oraz instytucji publicznych. Każdy wolontariusz przepracował w wybranej przez siebie organizacji 40 godzin. Wśród prac podejmowanych społecznie znalazło się m.in. udzielanie korepetycji, realizowanie projektów artystycznych (wernisaże, wystawy) czy udział w zajęciach hipoterapii.
Na sukces projektu współfinansowanego przez Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich złożyły się także szkolenia zorganizowane przez Centrum Współpracy Młodzieży.
W ich trakcie wolontariusze dowiadywali się o różnych aspektach łączących się z podjęciem społecznych działań, natomiast przedstawiciele organizacji pozarządowych przygotowywali się na przyjęcie wolontariuszy.
Spotkanie podsumowujące projekt „Wolontariat to jest to!" odbędzie się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym, (sala koralowa) 13 grudnia 2011 r. o godz. 16.00.