1030 (630) 2011-12-09 - 2011-12-15

Wsparcie dla chorych na schizofrenię

Grupa Wsparcia przy Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Gen. Maczka 1 w Gdyni zaprasza na swoje spotkania osoby chorujące na schizofrenię pragnące bardziej efektywnie radzić sobie z chorobą i codziennym życiem. Spotkania grupy odbywają się w poniedziałki od godziny 16.00 do 19.00. Grupę prowadzi doświadczony psycholog. Bliższe informacje można uzyskać u kierownika lub pracownika socjalnego ŚDS pod nr telefonu 58 622 88 55, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00.