1031 (631) 2011-12-16 - 2011-12-22

Arka Gdynia ma nowy Zarząd Spółki

10 grudnia 2011 r., na posiedzeniu Rada Nadzorcza SSA Arka Gdynia w składzie: Piotr Wesołowski, Tomasz Banel, Roman Walder, Rada postanowiła powierzyć obowiązki Prezesa Zarządu - Witoldowi Nowakowi, Wiceprezesa ds. Sportowych - Michałowi Globiszowi, Wiceprezesa ds. Finansowych - Janowi Justce. Jednocześnie Rada Nadzorcza dokonała zmian organizacyjnych likwidując stanowisko Dyrektora ds Sportowych.
Określony został także podział kompetencji dotyczących zarządzania klubem. Pierwszy trener odpowiedzialny będzie za część sportową pierwszej drużyny, w tym także za selekcję i nabór zawodników, co odbywać się będzie w ramach zatwierdzonego budżetu.

ikona