1031 (631) 2011-12-16 - 2011-12-22

Gdyński internetowy serwis dla rzeczoznawców majątkowych

Wydział Geodezji Urzędu Miasta Gdyni zaprasza rzeczoznawców majątkowych do korzystania z nowej usługi e-RCIWN tj. Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości za pośrednictwem Internetu. Usługa znacznie ułatwi pracę rzeczoznawcom oraz skróci czas wykonania wyceny.
Prace nad poprawą systemu informatycznego do prowadzenia rejestru trwają już od kilku lat. Początkowo wartości transakcji pozyskiwane były bezpośrednio z aktów notarialnych. Rzeczoznawca przeglądał je w wersji papierowej, co było mozolne i czasochłonne.
W 2006 roku uruchomiono elektroniczny system rejestrowania aktów notarialnych, umożliwiający rzeczoznawcom przeglądanie danych z wybranych transakcji. Było to spore ułatwienie, ale rzeczoznawca, aby wykonać wycenę nieruchomości, musiał udać się do Urzędu Miasta, gdzie uzyskiwał dostęp do rejestru w komputerze. Wymagało to od niego dostosowania się do godzin pracy urzędu, a często czekania w kolejce na wolne stanowisko. Teraz dzięki nowej usłudze rzeczoznawcy, którzy posiadają dostęp do Internetu, mogą korzystać z danych o transakcjach „24 godziny na dobę", z dowolnego miejsca.
Dla skorzystania z bazy e-RCIWN, rzeczoznawca musi podpisać umowę (tradycyjnie lub elektronicznie). Konieczne jest złożenie wniosku (wzór na stronie www.gdynia.pl ) na adres: wydz.geodezji.rciwn@gdynia.pl.
Za korzystanie z danych rzeczoznawca raz w miesiącu otrzyma fakturę na podstawie naliczeń systemowych.
Wydział Geodezji UM zaprasza rzeczoznawców do korzystania z systemu.
Szczegółowe informacje na temat działania e-RCIWN można znaleźć na stronie: http://www.gdynia.pl/urzad/wydzialy/info/3936_29102.html w zakładce „Dla rzeczoznawców".  

ikona