Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
1031 (631) 2011-12-16 - 2011-12-22

Jubileuszowa Księga Gdynian czeka na nowe wpisy

10 lat temu z okazji 75. rocznicy nadania praw miejskich Gdyni Prezydent Wojciech Szczurek zaprosił gdynian do stworzenia wielkiej Jubileuszowej Księgi, na którą miały składać się opowieści, bardzo osobiste wspomnienia, obrazujące losy ludzi i Miasta - naszą wspólną historię, którą tworzyli zarówno wielcy i powszechnie znani, jak i zwykli, skromni ludzie...
Pomysł ten spotkał się z żywym odzewem. Przez cały 2001 rok autorzy przynosili swoje prace. Powstał wyjątkowy, bardzo wzruszający, zbiorowy portret naszego miasta i jego mieszkańców. Portret multimedialny w formie rękopisów i maszynopisów, a także na elektronicznych nośnikach - dyskietkach i kasetach magnetofonowych.
Na Jubileuszową Księgę Gdynian z okazji 75. rocznicy nadania praw miejskich Gdyni złożyło się blisko 300 kart, a raczej opowieści, wspomnień, refleksji, także fotografie, dokumenty i drzewa genealogiczne, a nawet wiersze i utwór muzyczny.
Wśród autorów dominowali seniorzy, to zrozumiałe, ale nie zabrakło także najmłodszego pokolenia. Trzy, czasem nawet cztery generacje gdynian, dla których to jest właśnie ich „miejsce na Ziemi".
Jubileuszowa Księga stała się kolejnym dowodem na to, że stanowimy wielką, zakochaną w swoim mieście rodzinę, choć tak wielu spośród nas pochodzi z dalekich rubieży kraju...
W kolejną rocznicę Miasta, 10 lutego 2002 r., wszystkie prace zostały uroczyście złożone do zamówionej specjalnie na tę okazję, obitej skórą skrzyni i przekazane przez Prezydenta Wojciecha Szczurka do Muzeum Miasta Gdyni na ręce dyrektor placówki Dagmary Płaza Opackiej.
Wszystkie prace zostały też zdygitalizowane i wprowadzone na stronę: www.gdynia.pl. Może je w Internecie czytać każdy i na całym świecie...
Po dziesięciu latach, z okazji 85. rocznicy nadania praw miejskich Gdyni, wróciliśmy do idei Jubileuszowej Księgi. Zachęcamy wszystkich gdynian, by dopisali swoje karty do tej, już istniejącej, a może uaktualnili swoje dawne wpisy. Niech to będzie taka nasza gdyńska never ending story...
Bo Miasto przecież żyje, rozwija się, my wraz z nim. Jest na pewno wiele pasjonujących zdarzeń, ludzi, miejsc do opisania, wartych utrwalenia w zbiorowej pamięci. Tych starych i tych nowych.
Podobnie jak 10 lat temu prosimy o ograniczenie prac do dwóch stron formatu A-4 + fotografie.
10 lutego 2012 roku uroczyście przekażemy je do muzeum. Przed zamknięciem w skrzyni wprowadzimy do Internetu - dla szerokiej publiczności.
Prace prosimy dostarczać do Zespołu Prasowego UM Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 (pokój 202), lub elektronicznie: internet@gdynia.pl. 

ikona