1031 (631) 2011-12-16 - 2011-12-22

Podziękowania

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29 w Gdyni oraz organizatorzy X jubileuszowej edycji Wojewódzkiego Konkursu na „Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową" składają serdeczne podziękowania za wsparcie finansowe oraz pomoc w przygotowaniu powyższego przedsięwzięcia:
Proboszczowi Parafii Św. Józefa Ks. Antoniemu Nerkowi, Małgorzacie Sokołowskiej - Prezydent Klubu ROTARY, Państwu Bogdanowi i Aleksandrze Czapiewskim, Marii Drawskiej - Kierownik Oddziału SKOK w Gdyni Centrum, Państwu Zofii i Olafowi Szczepan - Centrum Tańca SZCZEPAN, Beacie Pająkowskiej - Zakład Remontowo - Budowlany, Państwu Helenie Matusiak, Piotrowi Głowaczewskiemu - PPHU Malwina s.c., Jarosławowi Nastały - firma „PRESS", Andrzejowi Szymaniakowi - CENTRALGAZ, Jerzemu Przybyszowi - ELEKTROPOMIAR, Wojciechowi Juszczyk
***
Pracownicy Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Opata Hackiego 33) dziękują pracownikom Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 3, szczególnie Małgorzacie Peichert i Monice Tyrakowskiej, za zorganizowanie i sfinansowanie z funduszy Ośrodka zabaw dla dzieci m.in. andrzejkowej i mikołajkowej oraz spotkania wigilijnego dla dzieci w czytelni naszej biblioteki. W imieniu dzieci i bibliotekarzy dziękujemy również za wiele innych zajęć przeprowadzonych w ciągu całego 2011 roku w naszej bibliotece.

ikona